ההתנהגות של פקחי הרכבת הקלה

לאחר שהובאה לידיעתי התנהלותם הנוקשה והפוגענית של פקחי הרכבת הקלה בירושלים, כחלק מתחקיר הצינור, החלטתי להיכנס לעובי הקורה ולקחת את הנושא וטיפולו על עצמי.
לכן, בשלב הראשון שיגרתי פניה לכבוד שר התחבורה, ישראל כץ בבקשה לבחון את התנהלות הזכיינית.

בשלב השני, שלחתי צוות מטעמי לחקור ולעמוד על המציאות הקשה הקיימת בתחנות הרכבת הקלה בירושלים.

המסקנות שעלו מעלות חשש כבד לזלזול ופגיעה בציבור קהל הנוסעים - בין אם בזדון ובין אם לא.

ח"כ נורית קורן,
0 תגובות