ראש העיר נגד חברי המועצה

ראש עיריית רמת השרון אבי גרובר אומר ש-9 שנים לא פיספס אף ישיבת מועצה. ילדים חולים, עומס אדיר בעבודה, מילואים ותמיד הגיע: "נושאים קשים עלו לדיון, נושאים מושכי אש ואני הגעתי והתמודדתי עם כל נושא ונושא".

הוא מספר שביקשו תשעה חברי מועצה לכנס את מועצת העיר לישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא שנמצא בכלל בסמכות הועדה המקומית, כשלעירייה אין שום סמכות בנושא. בקרקס הפוליטי הריק מתוכן הזה לא הייתה לי שום כוונה להשתתף. הישיבה התקיימה בנוכחותם בלבד.

גרובר אומר: מיד בסיום ישיבה זו התקיימה ישיבת המועצה החודשית, ישיבה שעסקה בצרכים היומיומיים של תושבי העיר - תמיכות לעמותות נתמכות, הקצאת מקלטים לאמנים ולמפעילי חוגים, מינוי 3 דירקטוריות לתאגיד המים שרונים והסמכת פקחים לאכיפת חוקי התעבורה על אופניים חשמליים ועוד. לישיבה זו כמובן שהגעתי וניהלתי אותה תוך שאני מבטיח את המשך הפעילות התקינה של העירייה ומועצת העיר.

אותם תשעה חברי מועצה, טובלים ושרץ בידם, בחרו לצאת בהפגנתיות מהישיבה מיד עם פתיחתה לא לפני שניסו לפוצץ את אותה ישיבה חודשית של העירייה, גם במחיר פגיעה בכל כך הרבה תושבים שעניינם היה אמור להיות נדון בישיבה, כולל, בין השאר, תמיכה לעמותות כמו: אקי״ם, איל״ן, קבוצת השווים, מועדון אל״ה ובית מלינוב.

אני אמשיך ואפעל בניהול העיר לטובת כל תושביה, והם ימשיכו לדבר ולעשות פוליטיקה קטנה.

בר בשן,
0 תגובות