נחקרים יצביעו רק במליאה

היועץ המשפטי לנסת קבע כי הצבעת ח"כים נחקרים על "חוק ההמלצות" - רק במליאה.

היועץ המשפטי של הכנסת עו"ד איל ינון קבע כללים לגבי חברי כנסת הנמצאים תחת חקירה, בכל הנוגע להשתתפותם בדיונים ובהצבעות בקשר ל"חוק ההמלצות"; על פי הוראותיו של יועמ"ש הכנסת - ח"כים שמתנהלת נגדם חקירה פלילית לא יוכלו להשתתף בדיונים ובהצבעות על החוק בוועדות, אולם יוכלו להצביע במליאה לאחר שיימסרו "גילוי נאות"; 

שירי דנון,
0 תגובות