הדיון בחוק ההמלצות שנקבע להיום בוטל

ןעדת הפנים בראשות ח"כ דודי אמסלם שמעה אתמול את הסתייגויות האופוזיציה לחוק ההמלצות (הקראת ההסתייגויות נמשכת בשעה זו). הח"כיםיעל גרמן ומיקי לוי הקריאו במשך שעות 576 הסתייגויות של יש עתיד.

בתחילה התערב יו"ר הוועדה ח"כ אמסלם כשח"כ יעל גרמן נימקה כל הסתייגות ואמר לה: "אני לא טיפש. הבנתי". ח"כ יעל גרמן השיבה: "זכותנו לנמק. זו זכות המעט שנותרה לאופוזיציה. אם הייתי קוראת את ההסתייגויות כמו קוף, היית אומר שאנחנו לא מבינים את החוק".

יו"ר הוועדה, ח"כ אמסלם: "אנחנו לא נעשה פארסה מהדיון הזה. אני מבקש לנמק כל הסתייגות בזמן סביר. את נואמת על כל הסתייגות 5 דקות". ח"כ רויטל סויד: "תיתן לנו גם אם נצטרך עד מחר לנמק". יו"ר הוועדה,

ח"כ אמסלם: "אנחנו מבינים שהקדשתם לזה את כל החשיבה היצירתית". הוא קרא לסדר פעמיים לח"כ תמר זנדברג שקראה קריאות ביניים וכן את ח"כ מיקי לוי.

לאחר מכן הוקראו ההסתייגויות. הסתייגויות לדוגמה מתוך מאות שהוגשו: אחרי "אין באפשרותה לעשות כן" יבוא "בשל החשש שהמשטרה איננה מקצועית דיה". או: לאחר המילים ".. ואולם בחקירת עבירת ביטחון.." יבוא "בעבירת תיווך בשוחד ותמורה אסורה לבעל השפעה ניכרת". במקום המילים "מאסר שנה" יבואו המילים "יום". עשרות הסתייגויות הציעו תאריכים שונים לתחולת החוק באופן שתחילתו תידחה בשנה או יותר. הסתייגות נוספת הציעה: ""הצעת החוק תאושר בכפוף לאישור הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום) (פ/4663/20)".

בתחילת הדיון טען ח"כ מיקי לוי שהוועדה מנועה מלדון היום בהסתייגויות כי הוא טען לנושא חדש וועדת הכנסת טרם הכריעה בעניין. היועץ המשפט של הוועדה, עדו בן יצחק: "הוועדה לא יכולה להצביע כל עוד לא תתכנס ועדת הכנסת ותכריע אם מדובר בנושא חדש, אבל זה לא עוצר את הדיון היום על ההסתייגויות. הנוסח שהופץ ביום ג' כלל את נושא השב"כ, והוא נכלל גם בנוסח שהופץ ביום ה'".

ח"כ מיקי לוי: "אתה לא יכול לסתום לי את הפה. התקנון מחייב שתשמע את כל ההסתייגויות שלי". עדו בן יצחק: "התקנון לא קובע הגבלות זמן להסתייגויות, להבדיל מהדיון במליאה, אין מסגרת קבועה להסתייגויות בהכנה בוועדה. הזמן הוא זמן סביר".

לאחר הקראת ההסתייגויות של יש עתיד הקריאו ח"כ יעל כהן פארן, ח"כ מיקי רוזנטל ,ח"כ רויטל סויד וח"כ איילת ורבין נחמיאס את 218 הסתייגויות המחנה הציוני.

בעקבות דרישות המחנה הציוני לשמוע עמדת יו"ר הוועדה לאור הודעת ראש הממשלה, כי החוק לא יחול עליו, אמר יו"ר הוועדה ח"כ דודי אמסלם: "אני מציע שתמשיכו בהסתיגויות. אם יהיה שינוי בנוסח החוק, נפתח להסתייגויות על השינוי. אני לא יודע איזה סוג של שינוי יהיה. בערב נוציא הודעה מסודרת אם תהיה מחר הצבעה על הכנת החוק לקריאה שניה ושלישית בוועדה".

אחר שנשמעו כל ההסתייגויות והנימוקים להן על ידי יש עתיד, המחנה הציוני ומרצ, סיכם יו"ר הוועדה, ח"כ דודי אמסלם:

"העיקר לסלק את נתניהו. איזה עוצמות של שנאה! המשטרה ניהלה קמפיין. הפרקליטות הובילה התנגדות שחצתה כמעט את כל הקווים. פקיד אמור לייצג בוועדה את עמדת ועדת השרים לחקיקה. הכלל הזה נרמס על ידי פרקליט המדינה והמשטרה. להם מותר הכל. יש כללים לכל הפקידים ויש כללים שונים למשטרה ולפרקליטות.

אני מכבד את בקשת ראש הממשלה. החוק יהפוך לפרסונלי כי רק ראש המשלה אינו כלול בחוק. אשב עם היועץ המשפטי של הוועדה לראות איך לנסח. נשיב לכנסת חוק שיביא בשורה. אדם מהסוג שהחוק בא להגן עליו מאבד את כל עולמו. כל עובד עירייה שנעצר דואגים שכולם בעירייה ידעו. זה לא 200 תיקים. זה כל ה-18,000 איש שמתוכם רק 4000 מגיעים לבתי משפט. ננסח את החוק שיהיה חוק חברתי ממעלה ראשונה. הוא בא למנוע הפרת זכויות אדם בסיסית".

ח"כ מיקי לוי: "אתה תגרום לעינוי דין. זה יאריך את ההליך המשפטי".

יו"ר הוועדה, ח"כ אמסלם: "אתם השמאלנים אלימים תמיד. לכם מותר הכל. לימין אסור. אשב עם היועץ המשפטי של הוועדה, נעשה את התיקון הנדרש ואקבע דיון על השינוי. נפתח את השינוי להסתייגויות".

הדיון בנושא חוק ההמלצות שנקבע להיום בוטל.

שירי דנון,
0 תגובות