רפורמה ברישוי עסקים

הממשלה אישרה את הקמתה של מערכת מרכזית מקוונת לתמיכה בתהליך רישוי עסקים בהובלת ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי. המדובר במערכת מקוונת אשר תוקם במסגרת יישום הרפורמה הממשלתית ברישוי עסקים, אותה מוביל משרד הפנים ומשרד ראש הממשלה.

כיום, בעל עסק הנדרש להוציא רישיון פועל מול גורמים רבים – הרשות המקומית בה מוקם העסק, משטרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. תהליך הוצאת הרישיון אורך זמן רב, ועל כן, ההערכה היא שלמעלה מ-30% מבעלי העסקים פועלים ללא רישיון עסק. בחודשים האחרונים צוות משימה בין-משרדי בו לקחו חלק כל הגורמים המעורבים בתהליך, עבד על ניתוח הבעיות המרכזיות בתהליך ואפיון פתרון דיגיטלי מתאים. הצוות ביסס את עבודתו על עשרות ראיונות עומק עם בעלי עסקים, סיורי שטח, מחקר השוואתי בינלאומי, מיפוי וניתוח של מערכות המידע הקיימות ופגישות עם יועצים ואנשי מקצוע מומחים בתחום. הצוות הבין-משרדי כלל את נציגי משרד הפנים ומשרד ראש הממשלה ולווה ע"י חברת הייעוץDeloitte Digital. 

על פי ההחלטה יוטל על מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי יחד עם רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף משרד הפנים, משרד ראש הממשלה, המשרדים הרלוונטיים והסוכנות לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים להתחיל בביצוע פיילוט של מערכת מרכזית מקוונת שתאפשר לבעל העסק ולגורמי מקצוע מטעמו לבצע את תהליך רישוי העסק מקצה לקצה תחת קורת גג אחת.   

עוד נקבע, כי המערכת תכלול הנגשה של המפרטים האחידים בצורה ידידותית ופשוטה להבנה, הגשה מקוונת של הבקשה, בדיקה אוטומטית של הבקשה, הנגשה של פרטי ההתקשרות עם גורמי הפיקוח המטפלים בבקשה וקבלת סטטוס על הטיפול בה, תוך יצירת ממשקים בין המערכות של רשויות הרישוי לבין המערכות של הגורמים נותני האישור.

על פי ההחלטה מטה ישראל דיגיטלית במסגרת הקמת המערכת תנחה את משרד הבריאות, משטרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להיערך במסגרת תכנית העבודה לשנת 2018 לפיתוח ממשקים למערכת. עלות פיתוח הממשקים תמומן במשותף מתקציב הפיילוט ומתקציב המשרדים השונים . בנוסף יפעל משרד הפנים, לתיקון תקנות רישוי עסקים, כך שתתאפשר הגשת טפסים או אישורים נדרשים בצורה מקוונת, וכן לאפשר, ככל שהדבר ניתן, לחתום עליהם באמצעות חתימה אלקטרונית. 

השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל: "המערכת המקוונת תאפשר לבעל העסקים לבצע את תהליך רישוי העסק תחת קורת גג אחת ותנגיש את דרישות רישוי העסק בצורה ידידותית ופשוטה להבנה תוך יצירת ממשקים בין המערכות של רשויות הרישוי לבין המערכות של הגורמים נותני האישור. אנו ערים לקשיים בקבלת רישוי עסק ואני בטוחה כי המערכת תקל ותסייע לבעלי עסקים קטנים ובינוניים לפעול תחת רישוי כחוק. דבר, אשר יעניק שקט עסקי לבעלי העסקים ויסייע לצמיחתם הכלכלית. החלטה זו, עולה בקנה אחד עם התכנית האסטרטגית הלאומית להפיכת ישראל למדינה דיגיטלית שיזמתי ושאושרה בממשלה לפני כחצי שנה לפיה, מדינת ישראל תפעל למינוף ההזדמנויות הטמונות במהפכה הדיגיטלית ובקדמה הטכנולוגית, המידע והתקשורת כדי לאפשר צמצום פערים חברתיים וגיאוגרפיים, צמיחה כלכלית מואצת, וקידום ממשל חכם וידידותי לאזרח".

כפיר ענבי,
0 תגובות