חברת החשמל זכתה באות גיוון בעסקים

חברת החשמל זכתה באות גיוון בעסקים ע״ש דב לאוטמן של ארגון "מעלה", על פעילותה בתחום ההעסקה הרב גונית. החברה התמודדה מול 20 חברות וזכתה במקום הראשון על מדיניות ההעסקה הרב גונית המיושמת בחברה מיום הקמתה.

האות ניתן למנכ"ל חברת החשמל עופר בלוך במסגרת טקס חגיגי שהתקיים השבוע.

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל: "אני גאה לעמוד בראש ארגון שחרט על דגלו את קידום ההעסקה הרב-גונית ומברך על קבלת האות. ארגון הרואה את האחר ואת המוחלש הוא ארגון בעל אחריות חברתית עם בסיס ערכי ומוסרי הבא לידי ביטוי גם בהתנהלותו העסקית".

עמית אוברקוביץ', סמנכ"ל משאבי אנוש וארגון בחברת החשמל: חברת החשמל מעסיקה עובדים מכל חלקי האוכלוסייה מיום הקמתה, מכשירה ומתאימה מסלולי עבודה וקריירה לכל עובדת ועובד בהתאם ליכולותיו ותפקידיו. לחברה תכניות ייעודיות להכשרת אוכלוסיות ייעודיות, במטרה שישתלבו בתפקידים משמעותיים בחברה, כחלק מאסטרטגית האחריות התאגידית של החברה. שילוב עובדים מכל חלקי האוכלוסייה מייצר ארגון איכותי ששם את המשאב האנושי במרכז".

לחברת החשמל מדיניות לשילוב והעסקה-רב-גונית בהובלה של דירקטוריון החברה וההנהלה למתן ייצוג הולם לבני העדה האתיופית, לבני מיעוטים ובכלל זה דרוזים , לנשים, לבעלי מוגבלויות ולטיפול באוכלוסיות יעד מיוחדות כגון : עובדי צד"ל , חרדים וכו'.

בחברה יש מנהל הממונה על העסקה רב-גונית, המשמש כתובת לפניות העובד והמעביד בנושא ייצוג הולם, זאת בכפוף למדיניות הדירקטוריון ולהנחיות מקצועיות הנקבעות על-ידי הנציבות לשיווין הזדמנויות.

בר בשן,
0 תגובות