הוטל קנס על בזק בינלאומי

המנכ"ל (בפועל) של משרד התקשורת, מימון שמילה, הפעיל את סמכותו והטיל עיצום כספי על חברת בזק בינלאומי בע"מ בסכום של 156,790 ₪ בגין הפרת רישיונה בנושא הפסקה מוחלטת של שירות גישה לאינטרנט לבקשת מנוי.

המנכ"ל (בפועל) של משרד התקשורת, מר מימון שמילה, הפעיל את סמכותו והטיל עיצום כספי על חברת בזק בינלאומי בע"מ בסכום של 156,790 ₪ בגין הפרת רישיונה בנושא הפסקה מוחלטת של שירות גישה לאינטרנט לבקשת מנוי,  הקובעת,  שמנוי רשאי לבקש מבעל הרישיון בכל עת הפסקה מוחלטת ושעל בעל הרישיון לבצע זאת לא יאוחר מיום העבודה שלאחר יום מסירת ההודעה לבעל הרישיון.

מתלונות של מנויי החברה נמצא כי בניגוד להוראות הרישיון החברה ניתקה אותם לאחר פרקי זמן ממושכים, על אף שהיא הייתה מחויבת לנתק אותם לא יאוחר  מיום העבודה שלאחר יום מסירת ההודעה לבעל הרישיון.

משרד התקשורת רואה התנהלות זאת בחומרה, שכן מדובר בפרקטיקה הפוגעת במנויים ובמקרים רבים המנויים לא מודעים לכך שהם ממשיכים לשלם לחברה על אף שביקשו להתנתק.

 

דדי שי,
0 תגובות