"פתחנו שוק ריכוזי ויקר ליבוא של מגוון ספקים"

ועדת המכסות של משרד הכלכלה והתעשייה מפרסמת את שמות הזוכים בהליך התחרותי ליבוא בשר מצונן (טרי) בפטור ממכס לשנת 2018 ואת מחירי המקסימום לצרכן עליהם התחייבו הזוכים. 

בשנת 2018 יחולקו הקצאות יבוא פטורות ממכס בהיקף של כ-13,500 טון בשר מצונן. היקף הצריכה השנתי של בשר טרי בשוק הקמעונאי נאמד בכ-18-20 אלף טון. 

לראשונה, הפעילה ועדת מכסות של משרד הכלכלה והתעשייה הליך תחרותי באופן חלוקת המכסות, המבוסס על מחיר מקסימום לצרכן, זאת על מנת לוודא כי ההטבה המגולמת ביבוא הפטור ממכס, תגולגל מהיבואנים  והקמעונאים אל כיסו של הצרכן.

בהתאם לנוהל החדש, דירגה ועדת המכסות את הבקשות ע"פ התחייבות המציע למחיר מקסימום לצרכן של ק"ג בשר טחון טרי, המהווה את נתח השוק הפופולרי ביותר  בתחום הבשר הטרי. דירוג  הזוכים  במכרז נקבע בהתאם  לקירבה  של מחיר המקסימום  לצרכן שהגישו המציעים,  למחיר המקסימום  לצרכן עליו המליצה  הוועדה. כך, שככל שהמחיר לק"ג בשר טחון טרי שהגיש המציע היה נמוך יותר וקרוב  יותר למחיר המקסימום עליו המליצה  הועדה, כך הדירוג של המציע היה גבוה, וכך יכול היה לקבל חלק גדול יותר מן ההקצאה אותה ביקש. 

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "אנו פועלים להעמיק את התחרות ולהביא להוזלה נוספת של מחירי הבשר הטרי לצרכנים. השיטה החדשה שהופעלה ע"י ועדת מכסות השנה, מציבה רף עליון למחיר שהקמעונאים והיבואנים יוכלו לגבות מן הצרכן הרוכש בשר טחון טרי. בפועל, אנו צופים שהמחירים של בשר טחון טרי יהיו אף נמוכים יותר מרף זה , בזכות  מבצעים שמפעילות  הרשתות ולאור  התחרות  הגוברת בשוק".

יאיר שירן, יו"ר ועדת מכסות מציין כי מאז הופעלו מכסות היבוא הפטורות ממכס  לבשר טרי, חלו שינויים משמעותיים בשוק הבשר הטרי : הוזלת מחירים לצרכן בשיעור ממוצע של כ-6%, הגברת התחרות בשוק באמצעות כניסת ספקים חדשים ושחיקת מעמדם של שני הספקים המקומיים הדומיננטיים ששלטו בלמעלה מ-80% מן השוק עד לפני כשנתיים וחצי , וכן גידול של כ-20% בצריכת הבשר הטרי, על חשבון שחיקה משמעותית בצריכת בשר מיושן, בשר קפוא ובשר מעובד.

יאיר שירן מוסיף כי ועדת מכסות שומרת בידיה  הקצאות נוספות של כ-2,500 טון, אשר יחולקו במחצית שנת 2018. הקצאות אלו יחולקו כאמור באמצע השנה  הבאה, על בסיס שיעורי הניצול של ההקצאות  שניתנו לזוכים עד  לסוף חודש מאי 2018, ועל בסיס  המחירים  בפועל לצרכן של הזוכים במכרז, במהלך המחצית הראשונה  של שנת 2018.


 

 

כפיר אוחיון,
0 תגובות