זה עוד צפוי להגיע לבג"צ

כך נראתה ההצבעה החטופה על האגרות שמקדמת שקד לחיסול התביעות הייצוגיות: לא ידעו על מה מצביעים, לא הונח שום נוסח בפני הח"כים.

מה שיודעים בערך זה: אגרות בגובה: 8,000-16,000 לייצוגית.

הסכום הראשון מתוך האגרה שיתבקש לשלם התובע הוא 3,000 לבימ"ש שלום, 5,500 למחוזי. זה חסם אדיר לאזרח הפשוט וזה נורא. 

בסוף ההצבעה לא יכולתי להתאפק...

תהיה רוויזיה, כלומר הצבעה נוספת, אבל זה לא באמת משנה, יהיה להם רוב לביזיון הזה.

תזכרו ותרשמו.
ותודה לכל האזרחים שהתגייסו לסייע בסמסים ומיילים! הלחץ שלכם השפיע על ח"כים רבים לבוא ולקחת חלק בדיון ולהעלות התנגדויות.
ההליך כולו היה הזוי ופגום
ולכן זה עוד צפוי להגיע לבג"צ. 
לא נגמר.

אורלי בר-לב,
0 תגובות