קונה מפעל כדי לסגור אותו?

איך קוראים למי שקונה מפעל כדי לסגור אותו? מחבל!

כשאני רואה את מה שקורה בנגב קרמיקה, בטבע ובמפעלים אחרים, אני רואה בדיוק את אותה תופעה - חוסר אחריות והפקרות.

מי מאפשר לכך שספקולנטים יכולים פעם אחר פעם להרוס מקומות עבודה של אנשים ולזרוק אותם לרחוב כאילו היו פירורים על השולחן?

על משרדי האוצר, הכלכלה והרווחה למצוא את הכלים למנוע את התהליך הביזיוני הזה ובוודאי במקום כמו ירוחם ובמפעל כמו נגב קרמיקה שהעובדים המפוטרים נמצאים במצב של מוות קליני מבחינת שוק העבודה".

לא מספיקה לי הזדהות וחמלה של הממשלה. עלינו למצוא פתרון מיידי וקונקרטי למען העובדים שהם האחרונים שצריכים לשלם את המחיר על הביזיון הזה.

אילן גילאון,
0 תגובות