"אין לבדוק מבחנים או לתת ציונים"

היום תתקיים שביתה בכל בתיה"ס המשתייכים לחינוך ההתיישבותי ובבתיה"ס הפנימייתיים.

מארגון המורים נמסרו הנחיות למורים:

ביום בו מתקיימת שביתה, אין לבצע עבודה או פעילות מכל סוג שהוא (הוראה, ישיבות מורים, אספות הורים וכו').

ביום בו לא מתקיימת שביתה, העבודה בביה"ס תתבצע כרגיל ותסתיים לא יאוחר משעה 15:30.

כל המטלות של המורה מסתיימות עד לשעה 15:30. אין לקיים ישיבות מורים ו/או אספות הורים ו/או מועצות פדגוגיות אחרי השעה 15:30.

אין לבדוק מבחנים, לתת או להקליד ציונים מכל סוג ולהעבירם להנהלת בתיה"ס, למעסיקים ולמשרד החינוך.

אם המו"מ לא יסתיים עד סוף חופשת חנוכה, החל מהיום הראשון לאחר חופשת חנוכה אין לקיים יותר יציאות מחוץ לבית הספר לפעילויות מכל סוג שהוא (טיולים, סיורים, הצגות, תחרויות ספורט וכו') 

פעולות ההכנה ליציאה לפולין, יד ושם ומשלחות לפולין מוחרגות מהאיסור ויתקיימו כרגיל.

עדי נוי,
0 תגובות