חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - תגמולים וקצבה), התשע"ז-2017 של חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לאפשר לבן משפחה של מי שנפטר עקב פגיעת איבה שהיה עובד המדינה או חייל בשירות קבע בפנסיה תקציבית, לקבל הן קצבה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, והן קצבת שאירים פנסיונית לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) או לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות), ולא יאלץ לבחור ביניהן.

בדברי ההסבר נכתב: "בן משפחתו של נפגע איבה שהיה עובד המדינה או חייל בשירות קבע בפנסיה תקציבית,  נאלץ לבחור בין הזכאות לקצבה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970, ובין הזכאות לקצבת שאירים לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל–1970 או לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות), [נוסח משולב], התשמ"ה–1985. בחירה זו אינה נדרשת מבן המשפחה של נפגע איבה כאמור שהיה מבוטח בפנסיה צוברת. מוצע לבטל את הדרישה לבחור בין הזכאויות, ובכך לאפשר לבן המשפחה של נפגע לקבל את התגמולים המגיעים לו כבן משפחה של נפגע איבה, מבלי לוותר על התגמולים המגיעים לו בהיותו שאיר של נפגע האיבה מכוח הזכויות הפנסיוניות שנפגע האיבה צבר."

ח"כ שולי מועלם רפאלי: "הצעת החוק שלי בעצם מבקשת להפסיק את האפליה הזאת. מבקשת לשים את כולם תחת קורת גג אחת. לכולם הזכות לקבל את שתי הקצבאות. יש כמובן תקרה מסוימת שאי-אפשר לעבור אותה, יש כמובן משמעות למספר ילדים ולעוד נושאים, אבל אנחנו מבקשים לא ליצור אפליה כמובן, בין מי שיש לו פנסיה תקציבית, שזה בדרך כלל, אדוני, עובדי המדינה כמובן, שבמשך שנים אנחנו כבר יודעים שאין יותר פנסיה תקציבית. אנחנו יודעים שכבר הרבה שנים גם מי שיש לו פנסיה תקציבית נותן מכספו לטובת הפנסיה."

שי אופירי,
0 תגובות