סכסוך עבודה בעמותת בית לכל ילד

 נשלח מטעמינו מסמך רשמי ובו ההכרזה על תחילתו של 'סכסוך עבודה' בעמותה. המסמך נשלח לאביגיל דיוק, מנכ"לית העמותה ולמשרד העבודה, בנוסף הוא מצורף כאן למטה.

אז מהו 'סכסוך עבודה'? סכסוך עבודה הוא מצב אליו מגיעים כאשר כבר אין שחר להתקדמות בעזרת דיבורים, בהכרזה על סכסוך עבודה יש לנו , העובדים, יכולת לשבש את העבודה בכדי לקדם את מאבקינו הצודק להעלאת שכרינו ושינוי תנאינו, חשוב לציין שבשבועיים הראשונים אין לבצע כל סוג של עיצומים. השבועיים האלה מוקדשים לניסיונות גישור אינטנסיביים - אך אם גם בהם לא יושג דבר נתקדם אל עבר עיצומים.

אז אחרי שנים רבות בהם עובדי העמותה משתכרים בצורה לא מספקת ובטח לא הולמת את העבודה החשובה שאנחנו עושים, ואחרי חודשים רבים בהם התאגדנו כתף אל כתף , מירושלים ועד באר שבע כל עובדי העמותה - מועדוניות, מרכזי חירום, בתי המעבר, עובדות סמך, מטפלות ומטפלי מיטל, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. 

אחרי שניסחנו מסמך דרישות, אחרי שישבנו לישיבות משא ומתן והסברנו עד כמה המצב לא תקין ועד כמה העבודה חשובה לנו אך התנאים מקשים עלינו לייצר יציבות וביטחון לנו ולילדים - הגיע הזמן לקבל תשובות טובות יותר.

כולם כבר מעודכנים ומוכנים למהלך, כדי שזה יעבוד נצטרך להביע סולידריות ולתמוך אחד בשני.

ועד העובדים של עמותת בית לכל ילד,
0 תגובות