עבודה בשבת – בהתחשבות במסורת ישראל

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - התחשבות במסורת ישראל), התשע"ח-2017 של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לקבוע כי במסגרת שיקוליו האם להיענות לבקשת היתר להעסקת עובד בשעות המנוחה השבועית, יתחשב שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ככל שניתן, במסורת ישראל.

בדברי ההסבר: "לאחרונה התברר, כי גופים ממשלתיים דוגמת רכבת ישראל והחברה הלאומית לדרכים, הפכו את יום השבת, ליום מועדף לביצוע עבודות תשתית בכבישי ישראל ובמסילות הרכבת. עבודות אלו המבוצעות בפרהסיה, פוגעות פגיעה קשה הן בצביונה היהודי של המדינה והן ברגשותיהם של מיליוני תושבים דתיים ומסורתיים במדינת ישראל. בנוסף לכך העבודות פוגעות גם בעובדים, בהם יהודים רבים שמסורת ישראל חשובה להם, אשר נאלצים להיפרד מבני משפחותיהם, וללכת לעבוד ביום המנוחה ולחלל את השבת, כאשר חלק מהעובדים משתייכים לשכבות החלשות בחברה ונאלצים לעבוד בשבת, מתוך חשש שאם יסרבו לעבוד בשבת, יאבדו את מקום עבודתם גם בשאר ימי השבוע."

ח"כ משה גפני: "כיום אין יכולת לשר לשקול את נושא מסורת ישראל, החוק לא חייב את השר אלא אומרת שיש אפשרות לשקול גם את הנושא הזה. זה לא חוק כפייתי ולא משנה מצב שקיים בחוקים אחרים. לא לשקול את נושא מסורת ישראל זה לשכוח שאנחנו יהודים. גם ראשי הציונות ופרנסי היישוב החדש התחשבו בעניין השבת.  אני לא מציע חוק שמחייב מישהו לעשות משהו. אנחנו לא מבקשים לכפות וגם יודעים איפה אנחנו חיים. רק אומרים שהכנסת תאפשר לשר לשקול. לא מסתתר כאן שום דבר."

שר העבודה והרווחה חיים כץ השיב בשם הממשלה והודיע שהיא תומכת בהצעה אבל הוסיף: "אני בשיקולים שלי לקחתי את השבת כמסורת ישראל והתייחסתי גם לחוקי העבודה. אבל מה? יש שם אנשים בכלל לא ישראלים ולא יהודים של חברות זרות שזכו במכרזים."

ח"כ יאיר לפיד התנגד להצעה: "מתי תלמדו שכל חוקי הכפייה הדתית תמיד מייצרים להפך. אתם פוגעים במסורת ישראל. אני אוהב את השבת לא פחות מח"כ גפני, יש לי שבת בצורה אחרת. כתוב ששת ימים עבוד, איך הם יגיעו לעבודה? איך הם יגיעו לצבא? מסורת ישראל הסתדרה אלפי שנים בלי הצעות חוק שכל מה שהן נועדו לעשות זה לתקוע אצבע בעין לאנשים אחרים. מסורת ישראל שרדה יפה מאוד בלעדיכם. אתם מייצרים חוקים בשביל להרבות שנראה בישראל. מסורת ישראל היא לא בבעלותכם, אין גרסה אחת.  כל הליכוד קניתם גרסה של פלג קטן ולא אכפת לכם יותר מאף אחד."

שגית לוי,
0 תגובות