דיון מתחת לרדאר

מתחת לרדאר התקשורתי התקיים דיון בכנסת על חוק הלאום, חוק שמאיים לשנות את אופייה של מדינת ישראל, את היחסים בין הרוב למיעוט ואת האיזון בין יהודית- לדמוקרטית.

הועדה עסקה במעמדה של השפה הערבית. החוק ביקש להנמיך את מעמדה של השפעה הערבית משפה רשמית לשפה שנייה.

להחלטה שכזו יש משמעות מרחיקת לכת, לא רק פגיעה במיעוט הערבי ששוב חש התנכרות מצד המדינה. זו גם פגיעה לא קטנה באופייה וחוסנה התרבותי של החברה הישראלית.

עברית ועברית לא רק שפות תאומות, הן תאומות סיאמיות אשר יונקות זו מזו את עולמן.

בעוד שהעולם הולך יותר ויותר להכלה ורב תרבותיות, מבקשת הקואליציה להוביל הסתגרות והתכנסות.

שפה איננה רק בליל מילים. היא תרבות, זהות והיסטוריה. לא רק שאסור בתכלית האיסור לפגוע במעמדה של השפה הערבית, יש לעשות עוד ועוד פעולות לעלות אותה על נס, ללמד ולהנגיש אותה אותה כמה שיותר.

זוהיר בהלול,
0 תגובות