למה כולנו הצביעה בעד חוק ההמלצות?

האם מפלגת כולנו נכנעה לדרישות הקואליציה והצביעה בעד חוק ההמלצות?

רועי פוקלמן יו"ר סיעת כולנו בכנסת מספר את הסיפור המלא מאחורי ההחלטה של מפלגת כולנו להצביע בעד החוק:

הוא אומר שועדת הפנים אימצה את דרישתנו למנוע שהחוק יחול רטרואקטיבית באופן מלא. ליועץ המשפטי תהיה אפשרות לקבל המלצת משטרה בכל מצב, כפי שדרשנו.

פולקמן אומר שהמפלגה דאגה להפריד בין ביצוע החקירה והגשת ההמלצות לבין הפרסום - ובכך להבטיח את ההליך התקין מבחינת המשטרה והפרקליטות". 

הוא מסביר לגבי המצב בקואליציה: "השותפות הקואליציוניות אימצו את העקרונות שחשובים לנו ושמעוגנים בהסכם הקואליציוני. ללא התערבות שלנו החוק היה עובר כפי שהוא.

מפלגת כולנו עצרה את החוק הצרפתי, מנעה את ריסוק מוסד מבקר המדינה, שמרה על מעמד בית המשפט העליון והוועדה למינוי שופטים - לכן אני מציע שאף אחד לא יטיף לנו מוסר בתחום השמירה על שלטון החוק".

פולקמן אומר: "לא יזמתי את החוק הזה והיוזמים לא מהמפלגה שלי, אבל בזכותנו הכוח בידי היועמ"ש ואנחנו סומכים עליו שיפעל בצורה הכי מקצועית בנושא. נמשיך להתמקד בעיקר ובמה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב - וזה לחשוב עליכם נטו. חוקים חברתיים וכלכליים שבאים להיטיב עם הזוגות והמשפחות הצעירות. בואו לא ניתן לנושא הזה להיות יותר ממה שהוא: רוח וצלצולים".

אורי רבינוביץ,
0 תגובות