אושר: טיפולי הפריה לחיילות

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע) (הגנה לחיילת או חייל עקב לידה או טיפולי פוריות), התשע"ח-2017 של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי כנסת.

מוצע להעניק הגנה מפני פיטורים לחיילות בשירות קבע בתקופה שהן עוברות טיפולי הפריה חוץ גופית וב-150 הימים שלאחריה, וכן לחיילות או חיילים בשירות קבע העוברים טיפולי פוריות, זאת בדומה להגנה הקבועה בחוק עבודת נשים. כמו כן, מוצע להרחיב את ההגנה מפני פיטורים בעת חופשת לידה וחופשה מיוחדת לאחר לידה, ולאחריהן, גם על חייל בשירות קבע.

בדברי ההסבר נכתב: "החוק לא הקנה הגנה לחיילים הזכאים לחופשת לידה או חופשת לידה מיוחדת לפי פקודות הצבא. החוק גם לא הקנה הגנה לחיילים ולחיילות בשירות קבע הנמצאים בטיפולי פוריות, או לחיילות בשירות קבע העוברות טיפולי הפריה חוץ-גופית. לפי נתוני דובר צה"ל, בין השנים 2011 עד 2014 נכללו במפוטרים מצה"ל גם 80% מהחיילים בשירות קבע שהיו בטיפולי פוריות והיו מועמדים לפיטורים.

לפיכך, מוצע להעניק את ההגנה מפני פיטורים, הקבועה בחוק בגין היריון או חופשת לידה, גם לחיילות בשירות קבע העוברות טיפולי הפריה חוץ-גופית, וכן לחיילות או חיילים בשירות קבע העוברים טיפולי פוריות, בדומה להגנה הקבועה בסעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954,  בכך יושווה מצבם של החיילות והחיילים למצב הקיים לגבי אזרחים שאינם חיילים בשירות קבע, המאפשר לעובדות ולעובדים הגנה מפני פיטורים בשל היריון, תקופת לידה והורות, וטיפולי פוריות או הפריה חוץ-גופית."

ח"כ מלינובסקי: "בצבא הפנימו שגם קצינות וקצינים הם בני אדם ויש להם חיים אישיים והם צריכים הגנה עליהם. זה צעד ראשון לתת לקציני צה"ל את אותה הגנה שניתנת לאזרחים".

52 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תעבור לוועדת העבודה והרווחה.

שגית לוי,
0 תגובות