"היערכות מחודשת של משק האנרגיה"

איגוד תעשיות חיפושי הגז והנפט בישראל פנה למשרדי האנרגיה, רשות הגז והמשרד להגנת הסביבה בנייר עמדה שקורא להיערכות מחודשת של משק האנרגיה לאור הפיתוח של מאגרי לווייתן, כריש ותנין והצורך בהתאמת סל הדלקים בישראל בעידן של ריבוי ספקי גז וביטחון ויתירות אנרגטית.

האיגוד טוען:

1. עם תחילת הפקת הגז ממאגר לוויתן יעמדו לרשות המשק 2 מערכות הפקה בלתי תלויות בעלות היקף אספקה מקסימלי שנתי של 23-24 BCM בשנה. בנוסף עם תחילת הפקת הגז הצפוי ממאגרי כריש-תנין, יכולת ההפקה המקסימלית של גז ישראלי תעמוד על 27-28 BCM מדי שנה – כמעט פי 2.5 לעומת כושר ההפקה הנוכחי ממאגר תמר. 
2. בשנת 2021 צפוי המשק ליהנות מביזור רב של מאגרים ויתירות גדולה בתשתיות האספקה של גז טבעי ממקורות עצמיים, ללא תלות הדדית.

מה הם הצעדים הנדרשים לטענת האיגוד?

1. לקבל החלטת ממשלה על הפחתה עתידית של השימוש בפחם למינימום עם חיבורו של מאגר לוויתן 
2. הסבת התחנות הפחמיות לגז טבעי והותרת יכולת הייצור הפחמית לגיבוי.
3. הרחבת מערכת הולכת הגז היבשתית: עם דגש על הרחבת הקווים בדרום ישראל.
4. תמיכה בהקמת תשתית חלוקה לצרכנים: מימון ממשלתי לחברות החלוקה בתמורה לחיבור צרכנים ולהפחתת תעריפים.

התמונה של ‏איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל‏.
כפיר ענבי,
0 תגובות