עוד חרפה לאוסף

עוד חרפה לאוסף.

משרד החינוך החליט לגנוב מגן מרגנית בגבעת שמואל, גן תקשורת לילדים אוטיסטים, 10 שעות שבועיות של קלינאות תקשורת. למה ? כך.

המציאו לנו תירוצים שונים, בין השאר כי אין קלינאי תקשורת.. אז המציאו..

שר החינוך בנט, הבת שלי לא תצביע לך, היא אוטיסטית, לא משנה לה אם אדם ימני שמאלי דתי או חילוני. לך אדוני השר, מכל הילדים עליהם אתה אמון, דווקא ממנה אמור להיות לך איכפת.

טלי גוטליב,
0 תגובות