קריית אונו אישרה את התקציב

מועצת העיר קריית אונו אישרה את תקציב העירייה השוטף לשנת 2018.

בתקציב, המסתכם לסך של כ- 290 מיליון ₪, גדל חלקו של החינוך הפורמלי בעיר ב-14 מיליון ש"ח והוא עומד כעת על כ-119 מיליון ₪ המהווים 41% מסך התקציב הכולל.

ראש העיר ישראל גל אומר: "השנה נשים דגש על שיפור חזות העיר וניקיונה. יצויין כי העירייה תומכת ומשקיעה בכל נושא הצהרונים מתקציבה ומקורותיה ביותר ממיליון וחצי ₪ כדי לתת לילדי העיר שירות טוב ויעיל ובתמורה סבירה. בשל העובדה שהמדינה חוגגת השנה 70, תוקצבו סכומים נוספים, כדי לתת מענה לאירועים שאותם מתכננת העירייה לקיים במהלך השנה הקרובה. אני גאה שהצלחנו להביא את תקציב העירייה לאיזון זו השנה השלישית ברציפות ובדרך לשנה הרביעית וזאת בשל ניהול מושכל ואחראי של ההוצאות ובשל המאמץ הגדול שאנו עושים כדי לאפשר פתיחת עסקים בעיר. עסקים אלה מניבים לעיר ארנונה מסחרית המשמשת להגדלת הכנסות העירייה ולשיפור השירות לכם התושבים. אנו עמלים כעת יחד עם רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) כדי לשווק את קרקעות אזור התעסוקה בצומת סביון, אשר יהיה עוגן כלכלי מאוד משמעותי לעירייה ויאפשרו לנו להשקיע הרבה יותר באיכות החיים של תושבי העיר. אני מבקש להודות לעובדי גזברות העירייה בראשות הגזברית טירנה ססי, על הכנת התקציב ולכל חברי להנהלת העיר על שיתוף פעולה מלא ורציני המוביל לניהול תקציב אחראי".

כפיר ענבי,
0 תגובות