מחזירים עטרה ליושנה

מחזירים עטרה ליושנה, לא בסיסמאות. 

בשקט, רחוק מעיני התקשורת שלצערי לא מוצאת עניין בכנס שעוסק כולו בחכמי מרוקו והשפעתם על הדין העברי בימינו, התקיים כנס 'השופט בדין העברי בקהילות מרוקו' לזכרו של הגאון הרב שלמה אבן דנאן זצ"ל.

הרב דנאן זצ"ל היה מגדולי הפוסקים של יהדות מרוקו, רבה הראשי של העיר פאס ואב בתי הדין שם. תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל, נשענים בחלקם על תקנות שנהגו במרוקו.

עלינו להנחיל לדור הצעיר את היותם של רבני מרוקו ציוניים ואוהבי הארץ. מבחינתם לא היה כל ספק שברגע שנפתחה האפשרות לעלות לארץ, יש מיד לעלות.

האירוע נערך ביוזמת ידידי נשיא מכון אפיקי המורשת והמשפט הרב יעקב תורגמן. כיבדו בנוכחותם מרן הראשון לציון רבי שלמה משה עמר שליט"א, הרב ד"ר אליהו רחמים זייני שליט"א, הדיין הרב יאיר בן מנחם, פרופ' אליאב שוחטמן.

אלי בן דהן,
0 תגובות