הכנסת תפקח על רשויות מקומיות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון - בחינת העלות לרשויות מקומיות) של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לקבוע כי לעניין הדרישה שהצעת חוק הכרוכה בעלות תקציבית העולה על סכום הקבוע בחוק היסוד (כ-6 מיליון שקלים חדשים) יידרש רוב של 50 חברי כנסת, כשמדובר ברשויות מקומיות, תיבחן העלות התקציבית של כלל הרשויות יחדיו, ולא של כל רשות בפני עצמה.

בדברי ההסבר נכתב: "סעיף 3ג לחוק יסוד: משק המדינה דורש רוב של 50 ח"כים לפחות לצורך העברת הצעת חוק או הסתייגות אשר ביצוען כרוך בעלות של 5 מיליון ש"ח ומעלה בשנת תקציב כלשהי. חוק זה חל גם על "גוף מתוקצב" הכולל בתוכו בין היתר את הרשויות המקומיות. עם זאת, לפי פרשנות החוק, החוק חל על כל רשות מקומית בנפרד ולכן רק כאשר הצעת חוק כרוכה בעלות של 5 מיליון לרשות מקומית אחת, נדרש רוב של 50. הצעת חוק זו מבקשת כי לעניין חוק זה, תיבחן העלות התקציבית של כלל הרשויות המקומיות יחדו. הרשויות המקומיות נושאות לעיתים רבות בנטל התקציבי של הצעות חוק פרטיות וכתוצאה מכך נגררות הרשויות המקומיות לגירעונות ומתקשות לספק את השירותים לתושביהן. על כן מוצע להגביל את החקיקה התקציבית על רשויות מקומיות באמצעות קביעת רוב של 50 ח"כים לפחות לצורך העברת הצעת חוק אשר ביצוען כרוך בעלות של 5 מיליון ₪ ומעלה."

ח"כ פולקמן: כמי שעבד בעיריית ירושלים, אנחנו חווינו כל שבוע את העלויות האדירות של החקיקה שהייתה עוברת בכנסת, בעיקר הפרטית לצרכים פוליטיים רגעיים, מבלי שעברו בחינה. החקיקה הכי קלה היא בעיקר בנושא הארנונה, בלי שום תאום עם העירייה ובבת אחת חותכים מיליוני שקלים מתקציב העירייה.

ח"כ קארין אלהרר התנגדה לחוק: "אני בעד שיהיה תהליך סדור ורציני, אבל גם בעד העובדה שהכנסת היא הריבון. אם יש קשיים תקציביים צריך לסדר אותם בתהליך של הרשויות מול האוצר. אם ההצעה הזו הייתה בתוקף, הפרק בחוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות לא היה מגיע לעולם. הצעקה הגדולה מגיעה דווקא מהרשויות החזקות. אנחנו נברחי הציבור והרשויות המקומיות צריכות ליישם את המדיניות שנקבעת כאן בכנסת ולא הפוך."

52 תמכו 38 התנגדו וההצעה תועבר לוועדת הכנסת.

גיל צח,
0 תגובות