עבודות שירות - 9 חודשים

הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק העונשין (תיקון - נשיאת מאסר בעבודת שירות), של חבר הכנסת אחמד טיבי.

מוצע לקבוע כי משך המאסר שבית משפט רשאי להמירו בעבודות שירות יהיה תשעה חודשי מאסר במקום ששה חודשים כפי שקבוע היום.

בדברי ההסבר נכתב: "לפי המצב הקיים בחוק כיום בית המשפט יכול להטיל על נאשם שהורשע, עונש של תקופת מאסר בפועל שאינה עולה על ששה חודשים שתרוצה בעבודות שירות במקום ריצוי עונש של מאסר בפועל. ביהמ"ש יכול לקבוע כי עבודות השירות יחליפו במשך כל התקופה את עונש המאסר, או רק בחלק מהתקופה.

הצעת חוק זו באה להגדיל את מתחם הענישה של בית המשפט לתשעה חודשים במקום ששה חודשים ובכך לתת שיקול דעת רחב לבית המשפט להטיל על נאשמים שהורשעו בפעם הראשונה להשתקם במסגרת ראויה כאשר נסיבותיהם האישיות מאפשרות זאת, בהתייחס לחומרת העבירות שאינן מהוות סכנה לציבור, ובכך לאפשר לאותם נאשמים לחזור לחיים רגילים ולהשתקם מחוץ לכותלי הכלא"

ח"כ טיבי: "רציונל נוסף הוא להקטין את הצפיפות הקיימת בבתי הסוהר שבא לידי ביטוי במתן החלטות העונות על הצורך במידת פגיעה פחותה בחירותו של הפרט . רציונל נוסף להצעה זו הוא להגדיל את כמות הנאשמים שמבצעים עבודות שירות במוסדות ציבור שנותנים שירות לאזרח."

45 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת חוקה. 

דדי שי,
0 תגובות