חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר

הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון - הצבת מכשירי החייאה במוסדות חינוך), התשע"ז-2017 – של חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לתקן את חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר ולקבוע כי בכל בית ספר שלומדים בו מעל 250 תלמידים, תהיה ערכת החייאה אחת לפחות וכן כי בכל בית ספר תהיה ערכת עזרה ראשונה.

בדברי ההסבר נכתב: "חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח–2008, קובע חובה של מחזיק במקום ציבורי המנוי בתוספת כגון קניונים, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, שדות תעופה, מקומות עבודה ומוסדות להשכלה על-תיכונית, להציב מכשיר החייאה במקום הציבורי שברשותו, במטרה לאפשר טיפול ראשוני מידי במי שלקה בליבו.  חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס"א–2001, מגדיר את החובה של לימוד הגשת עזרה ראשונה. התיקון בא להוסיף את חובת הימצאותו של מכשיר החייאה בבית הספר. מכשיר ההחייאה הוא אוטומטי ונותן הנחיות קוליות בעברית, כך שכל אדם, גם אם לא קיבל הכשרה רפואית, יכול להשתמש בו כדי להציל חיים, עד להגעת הצוות הרפואי למקום האירוע.

מוצע להוסיף חובה להציב מכשיר החייאה גם במוסדות חינוך, בדומה לחובה שקיימת במדינות אחרות, כדי לאפשר טיפול רפואי מידי והצלת חיי אדם של מי שנמצא בשטח בית הספר ולוקה בליבו."

ח"כ יעקב מרגי: "הצורך החיוני למכשירי החייאה כבר הוכר בחוק הקודם אבל בתי ספר לא נכללו בחוק מ2008. עדיין אין הסכמה על הפרטים על איזה סדר גודל של בית ספר מדובר ואנחנו נגבש אותן במסגרת דיוני הוועדה. אני מאמין שנגיע להסכמות כדי להציב את המכשירים בכמה שיותר בתי ספר."

48 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת החינוך. 

בן מאירי,
0 תגובות