2.5% מראשי העיר הן נשים

מסקנות הוועדה הציבורית לקידום נשים בשלטון המקומי הוצגו בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת.

הוועדה הציבורית לקידום נשים בשלטון המקומי הוקמה מכוח החלטת ממשלה בשנת 2013 ובראשה עמדה ליזי דלריצ'ה, ראשת המועצה המקומית גני תקוה.

 

הוועדה הציבורית בחנה את ייצוגן של נשים ברשויות המקומיות בין השנים 2003-2013. מהדו"ח עולים נתונים מדאיגים המצביעים עדיין על אי ייצוג בולט של נשים ברשויות המקומיות, שבא לידי ביטוי בכלל הרבדים, לרבות ראשות העיר או המועצה, הרכב מועצת העיר ואיוש תפקידים בכירים ברשות. על פי הדו"ח, רק ב-2.5% מהרשויות בישראל מכהנת ראשת עיר. בבחינת אחוזי הייצוג במועצות המקומיות נמצא כי ב-2003 היוו נשים רק 9% נשים מכלל החברים במועצות, זאת אל מול 13% בשנת 2013. בבדיקה זהה שכללה 113 רשויות, ללא רשויות חרדיות וערביות, היו אחוזי הייצוג גבוהים יותר, אך עדיין בלתי שוויוניים: 13% נשים במועצות בשנת 2003, אל מול 21% בשנת 2013. מרבית העלייה באחוזי הייצוג ברשויות אלה התרחשה במחצית השנייה של העשור (2008-2013). על פי מסקנות הוועדה, על אף שניתן להבחין במגמת עלייה בייצוג הנשים במועצות, מדובר בעלייה מתונה מאוד שעדיין לא מביאה לייצוג שוויוני.

כמו כן, בחנה הוועדה את מיקומן של הנשים ברשימות המתמודדות לרשויות המקומיות. על פי המסקנות, עם השנים ניתן לראות יותר נשים במקומות 1-2 ברשימות המתמודדות (64 נשים במקום 1 בשנת 2013 אל מול 51 ב-2003 וכן 110 נשים במקום 2 ב-2013, אל מול 61 בלבד ב-2003), אך בנוגע למיקום הממוצע של כלל הנשים ברשימות מראים הנתונים כי לא חל שינוי מהותי ואף להיפך- ישנה דחיקה מסוימת של הנשים למקומות נמוכים ברשימה. עוד עולה ממסקנות הוועדה שאחוזי ייצוג הנשים בתחומים הנתפסים כ'גבריים' יורדים עוד יותר. לדוגמא, ב-10% מהרשויות בלבד מכהנת אישה כיו"ר ועדת הכספים. בשני שליש מהרשויות אין בכלל נשים, או שיש אישה אחת בלבד בוועדת הכספים. מגמה זו בולטת גם באיוש התפקידים הבכירים בעירייה, כאשר ניכר שנשים מכהנות בעיקר כמנהלות מחלקת החינוך (37% נשים) וביתר התפקידים הבכירים אחוזיהן נמוך בהרבה ונע בין 11%-23% (התפקידים שנבחנו: מהנדס, יועץ משפטי, מבקר, גזבר ומנכ"ל).

לאחר הצגת הנתונים הציגה הוועדה את המלצותיה בפני משתתפי הדיון. בין היתר ממליצה הוועדה כי האגפים השונים במנהל שלטון מקומי במשרד הפנים יידרשו לפרסם דו"ח שנתי אודות ייצוג הולם בדירקטוריונים ובתפקידים בכירים של התאגידים העירוניים, מספר חברות המועצה ברשויות המקומיות ובוועדות וכן מספר הנשים בתפקידים בכירים בכל רשות. כמו כן ממליצה הוועדה להגדיל את מספר הנשים בסיעות ברשויות המקומיות על ידי מתן תמריצים כספיים וכן להקים קרן שתקדם את כניסתן של נשים למערכת הפוליטית המקומית, באמצעות סיוע במימון עלויות קמפיינים פוליטיים. לבסוף ממליצה הוועדה לחייב ייצוג שוויוני בתפקידי מועצת הרשות, בדירקטוריונים, לעודד שילובן וקידומן של נשים במערכות השלטון המקומי ולתת דגש לתקצוב מגדרי שוויוני.

בהתייחס למסקנות הוועדה אמרה יו"ר הוועדה ח"כ עאידה תומא סלימאן "בבחירות הבאות לרשויות המקומיות ייכנס לתוקף חוק שקידמנו כאן בוועדה, לפיו רשימות שיצליחו להכניס נשים למועצה, אחת מכל 3 חברים, יקבלו תמריץ תקציבי. זה דבר שצריך להיות ברור מאליו ולא משהו שיש לתת עליו פרס, אבל זו התחלה. לצד זאת חשוב גם להדגיש שלמדינה יש כבר היום דרכים לקדם ייצוג הנשים בשלטון המקומי דרך אכיפת חוקים קיימים כמו חוק היועצות וחוק מינוי חברות וועדות ציבוריות ברשויות המקוימות, אבל צריך לייצר מבנה ברור של בקרה ואכיפה כי כאן אנחנו נופלים. כך גם לגבי תכניות קיימות שאינן יוצאות לפועל. דוגמא מכעיסה לכך היא תכנית שיזמתי ואושרה כבר לפני שנה וחצי, אשר תעניק תקן ליועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות הערביות. האוצר נתן את הכסף למימון התקנים למשך שנתיים, משרד הפנים הסיר את כל החסמים ובכל זאת התכנית תקועה, דווקא בגלל התנגדות השלטון המקומי. יכולנו להגיע לבחירות בעוד שנה במצב אחר.

עוד התייחסה יו"ר הוועדה לתופעות של הפרדה מגדרית והדרת נשים במרחב הציבורי ואמרה "לא משנה כמה נתאמץ ליישם את מסקנות הוועדה, כל עוד יהיו תופעות כאלה מאמצינו לשילוב נשים ברשויות לא יישאו פרי. נקיים בקרוב ישיבה עם שרת המשפטים והיועמ"ש לממשלה בנושא כי אי אפשר להפריד בין הדברים".

ח"כ יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה לשעבר ציינה כי "למעלה מ-60% מהעובדים במועצות מקומיות הן נשים, אבל מעט מאוד נמצאות בעמדות מפתח. אני מציעה שתהיה חובה שבכל ועדות הבחירה וועדות כוח האדם תהיה אישה. היום זהו רחוק מלהיות המצב". ח"כ לאה פדידה, לשעבר משנה לראש עיריית יקנעם עלית אמרה "אנחנו הנשים יודעות היטב מה צריך להיות בשלטון המקומי ויותר משאנחנו צריכות להיות שם, המדינה צריכה לרצות אותנו שם. עד שזה יעמוד על הרגליים לבד צריך להתמקד לא רק בממצאים שאנחנו כבר יודעות אלא באיך מתקנים, לעודד נשים לצאת החוצה ולהתמודד".

מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים סקר בפני משתתפי הדיון צעדים שקידם המשרד לשילובן של נשים ברשויות המקומיות והתייחס בין היתר ליוזמה לתגמל חברי מועצה על פעילותם. לדבריו "שר הפנים הפעיל את כל כובד משקלו כדי שחברי מועצה יזכו לתגמול, מתוך ידיעה שזה ישרת בעיקר נשים וצעירים אבל לצערי הרב זה תקוע היום בגלל היעדר משאבים". כמו כן אמר כי "הדו"ח נותן משקל רב לנשים נבחרות, אבל אנחנו נמליץ להתמקד דווקא בגזרה שבה לנו יש יותר השפעה- התאגידים העירוניים והעירייה עצמה. בהקשר של נבחרים יהיה קשה יותר להשפיע ואנו סבור שדווקא שם צריך להרחיק את הרגולטורים ומי שצריך לפעול ולעודד נשים להתמודד זו החברה האזרחית".

בנוסף, הצהיר המנכ"ל כי משרד הפנים יעטר לבקשת יו"ר הוועדה לבצע ניתוח מגדרי של תקציב המשרד ואף לבצע פיילוט כזה גם לתמהיל של רשויות מקומיות.

ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג

שירי דנון,
0 תגובות