חסמת - שילמת!

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (איסור חניה באופן החוסם רכב אחר), התשע"ח-2017 של חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, יעקב פרי וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לקבוע כי חניית רכב באופן החוסם רכב אחר, הן במקומות חניה המשמשים את הציבור והן במקומות חניה בבעלות פרטית, תהיה עבירה פלילית, כך שלמשטרה תהיה סמכות אכיפה לעניין זה. התיקון המוצע נדרש משום לפי הוראות הדין כנוסחן היום, לא ברור היום האם מוקנית למשטרה סמכות אכיפה בכל המקרים שבהם רכב חוסם רכב אחר, בפרט במקומות שאינם עומדים לשימוש הציבור, כגון חניונים בבתים משותפים.

בדברי ההסבר נכתב: "הסדרי התנועה הקיימים מסדירים את תנועת כי הרכב, החניה ואת תנועת הולכי הרגל. אין על פי הוראות הדין כיום סמכויות אכיפה ברורות לשוטרים ופקחים עירוניים בחניונים בבניינים משותפים. כפועל יוצא מכך, דיירים הנתקלים ברכב החונה שלא על פי הסדרי התנועה הקיימים, בצורה שאינה בטיחותית, העלולה לסכן את הולכי הרגל או רכב הנוסע, נתקלים בפני שוקת שבורה בבואם לטפל במטרד הבטיחותי.

לפיכך מוצע להבהיר, כי חניית רכב בחניון בניגוד להסדרי התנועה, באופן המגביל או חוסם מעבר כלי רכב, באופן שאינו בטיחותי, הינה עבירה ולשוטר יהיו סמכויות האכיפה הקבועות כבר היום בחוק."

ח"כ מיכאל מלכיאלי: "לא ייתכן שאדן יחנה במקום מסוים ומישהו יבוא ויחסום אותו והמשטרה תגיד שאין לה מה לעשות. כל אדם שחווה פעם אחת את החוויה הזו של לחכות שעתיים ושלשוש לבן אדם שחסם אותך מבין את זה. אדם שיקבל דו"ח כזה יחשוב פעמיים לפני שיעשה זאת שוב."

ח"כ יעקב פרי: "המלחמה בקטל בדרכים לא צריכה להיות סיסמא ריקה מתוכן אלא במעשים. חוקי החנייה מוסדרים בחוקים אבל בפועל יש הרבה מאוד שטחי הפקר בתחומים הללו. המדינה לא הסמיכה את המשטרה לבצע פעולות אכיפה בחניונים פרטיים גם כאשר ישנם מפגעים בטיחותיים. ההצעה הזו היא תולדה של פניות ציבור של אזרחים מודאגים שהסדר הציבורי חשוב להם. לאזרחים אכפתיים לא נותר אלא להתעמת עם כאלה שמסכנים את הבטיחות בחניון של ביתם, ההצעה הזו תקטין את החיכוך והאלימות. 20% מהפניות למוקד 100 הם בגלל בעיות חניה."

39 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכלכלה.  

שגית לוי,
0 תגובות