הגירעונות של רשות הדואר

חברת דואר ישראל היא חברה ציבורית ממשלתית שנקלעה לקשיים כלכליים ולגירעונות חמורים. אלא שלחברה הזו יש נכסי נדל"ן ששווים הרבה, שלא נאמר הרבה מאד. ומה בדיוק הדואר עשה איתם? או, טוב ששאלתם.

אז לפני למעלה משנה וחצי, פנינו בבקשת חופש מידע לדואר ישראל כדי לקבל לידינו את רשימת הנכסים המצויים בחזקתו. דואר ישראל התעלם מהבקשה שלנו, הערים עלינו קשיים בגילוי הנכסים ופשוט גרר רגליים במשך שנה וחצי בכל הפרשה – גם לאחר שכבר נוהלה העתירה בבית המשפט.

בתום ההליך הארוך, המייגע והמפרך מול חברת דואר ישראל, במהלכה ניסו להתנער מעלינו, בית המשפט אילץ אותה למסור לידינו את רשימת הנכסים. אחרי שבדואר המשיכו לספר לבית המשפט ולנו שאין שום בעיה בהתנהלות שלהם עם נכסי הדואר, בא מבקר המדינה ומוציא דו"ח חמור ביותר ובו הוא מציג ביקורת קשה על מדיניות הניהול של הדואר.

ועכשיו, אחרי שכל החומרים בידינו ואין דרך להכחיש זאת יותר – איך יכול להיות שחברה ציבורית במצב גרעוני כל כך קשה, מנהלת את נכסיה בצורה כל כך כושלת, בזבזנית ולא אחראית?

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות