לשמור על הקואליציה והסטטוס קוו

גם החרדים לא רוצים לחזור למדבר הפוליטי, לכן חשוב לשמור על הקואליציה וגם ועל הסטטוס קוו!

התקשורת כבר תוקפת על אוטומט. גם כאשר ראש המשלה נתניהו מצליח לפתור ויכוח קואלציוני באופן כה מהיר, כך שמי שישן את השלאף שטונדה של צהרי שישי לא שם לב בכלל שהיה ויכוח. 

עוד משבר שכלל לא היה!

מישהו רוצה ליצור מצג שווא של ׳מושחתים׳ ולצורך כך לא חשובות העובדות או האמת!

יש לנו ראש ממשלה מצוין עם מנהיגות חובקת עולם!
אנו רואים כיצד מדינות קורסות סביבנו ומדינת ישראל בטוחה ופורחת.

ענת ברקו,
0 תגובות