חורבותיה של תרבות

זה הבניין של מרכז החדשות של "קול ישראל". זה הבניין שבו פעלו עשרות עיתונאיות ועיתונאים על סמך הידע והאתיקה שנבנו במשך שמונים שנה.

ידע, מורשת וכללי עבודה עיתונאית, כללים ושיטות שידור רדיו שבנו טכנאים וטכנאיות, שנמחקו באחת ו"אין נכנס ואין יוצא"....השער נעול לעד.... החדשות, כאן ועכשיו בהרצה....זהו, הכל חדש ומחודש.

מכאן ואילך ההיסטוריה תקבר תחת ערמות העפר והמלט של בנייני המגורים שיבנו כאן....מגדלי מגורים למרבה במחיר על חורבותיה של תרבות, תרבות השידור הציבורי שהיתה כאן...

מיכאל מירו,
0 תגובות