משטרה שיש לה אזרחים

זה לא משטרה שיש לה אזרחים, זה אזרחים שיש להם משטרה!

כמעט בכל שנה יש כ- 15,000 אנשים שהמשטרה ממליצה להגיש נגדם כתב אישום והפרקליטות מחליטה בסופו של דבר שלא. אותם אנשים מסתובבים עם אות קיין במשך כמה שנים טובות עד שמחליטים לפסוק בעניינם. בדרך, הם מאבדים את פרנסתם, מפרקים את משפחתם ואת כל עולמם, אבל את חברי האופוזיציה זה לא מעניין. למה? כי בין כל האזרחים יש את האזרח נתניהו ואם היינו מוציאים אותו מהמשוואה הזו, החוק היה זוכה לתמיכה גורפת של כל חברי האופוזיציה. חוץ מצביעות והתחסדות אין לי איך להסביר את זה ולמרות הכל, החוק יעבור בעז"ה כדי לעשות צדק!

דוד אמסלם,
0 תגובות