לשפוך את המים עם התינוק

לשפוך את המים עם התינוק זה להעלות את תשלום האגרה על כלל התובענות הייצוגיות רק כדי לצמצם תובענות בלתי ראויות. זו המשמעות של התקנות כיום, שהן הצעתה של שרת המשפטים איילת שקד.

נכון שישנה בעיה אמיתית של הגשת תובענות ייצוגיות לא ראויות, מה שתורם לעומס על בתי המשפט. אבל הפתרון של העלאת סכום תשלום האגרה על הגשת תובענה ייצוגית רק ישמוט את הקרקע מתחת למוסד התובענות הייצוגיות כולו!

כרגע ההצעה המוצעת היא "מס גולגולת" – מס אחיד שלא מותאם לא למקרה ולא לנסיבות, כך שהעלאת האגרה תשאיר את התובענות הייצוגיות בחוץ. ואז מה עשינו בזה?

השבוע התנועה הציעה בוועדת חוק חוקה ומשפט, הסדר שיקשור בין "איכות" התובענה (שבאה לידי ביטוי בהצלחתה) לבין תשלום האגרה כך שמי שצודק – לא משלם ומי שמזיק (בין אם הנתבע ובין אם מגיש תובענת הסרק) – משלם.

את הטלת האגרה ישמרו לתום ההליך בבית משפט – לאחר בחינת צדקתה ותרומתה. אז, בהתאם לתוצאות ההליך תיקבע הטלת האגרה. מידתיות חבר'ה, מידתיות. את תכליות ההסדר ניתן להגשים ע"י הבניית שיקול דעת בית המשפט, בהתאם למדיניות שיקבע השר או המחוקק, כך שיטיל הוצאות במקרים שבהם מתגלה התובענה כתובענת סרק (כיום אחוז התיקים בהם נפסקו הוצאות כנגד תובעים שהסתלקו מהתובענה או שתביעתם נמחקה עומד על כ-5% בלבד).

רק כך תימנע פגיעה בתובעים שתביעתם ראויה ומצד שני תגבר ההרתעה כנגד אותם מזיקים פוטנציאליים.

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות