הצעת חוק האזורים הימיים

 הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק האזורים הימיים, התשע"ח-2017.

מוצע לקבוע את הסמכות המשפטית שתחול על שטחי הים שמעבר למים הטריטוריאליים של ישראל, ולקבוע את האזור הכלכלי הבלעדי של ישראל ברצועת הים התיכון, לרבות קרקע הים באותה רצועה. זאת לשם הגדרת הזכויות שיש למדינת ישראל בשטחים אלה ואת גדר הסמכויות שרשויות המדינה השונות רשאיות לפעול בהם. וכן, להעניק ודאות לכל הגורמים הפועלים בשטחי הים השונים, להגביר את יכולת האכיפה והמניעה של עבירות והפרות דין, להבטיח את פיתוח ניצול אוצרות הטבע ולהגביר את ההגנה על הסביבה הימית והחופית.

בדברי ההסבר נכתב: "בדומה למדינות רבות ברחבי העולם, עוסקת מדינת ישראל זה שנים לא מעטות בפיתוח שטחי הים הסמוכים לחופיה, בעיקר לצורך גילוי וניצול אוצרות הטבע הטמונים בהם. פעולות ראשונות בהקשר זה בוצעו בידי מדינת ישראל, או בפיקוחה ובעידודה, כבר בשנים הראשונות שלאחר הקמת המדינה. ואולם הגילויים המשמעותיים ביותר של אוצרות טבע בשטחי הים החלו למן שנות התשעים המאוחרות, עם איתורם של כמה מרבצי גז טבעי בסמוך לחופי אשקלון, ובהמשך - בסוף העשור הראשון של שנות האלפיים - עם גילוים של מאגרי גז טבעי בהיקף משמעותי בשטחי הים שמעבר לגבולות מדינת ישראל.

החוק המוצע מבקש לקבוע בצורה ברורה את המסגרת המשפטית החולשת על שטחי הים, את הזכויות שיש למדינת ישראל בשטחים אלה וכן את גדרי הסמכויות שרשויות המדינה השונות רשאיות להפעיל בהם. בכך גם חותר החוק המוצע להעניק ודאות לכל הגורמים הפועלים בשטחי הים השונים."

דדי שי,
0 תגובות