ארגון המורים מדווח על התקדמות במו"מ

ארגון המורים מדווח על התקדמות במו"מ מול משרדי האוצר, החינוך והרשויות המקומיות, על רקע שביתת האזהרה אותה קיים אתמול.

רן ארז אומר: "ישיבת המו"מ ממנה יצאנו היא הישיבה הראשונה שהתקיימה בצורה עניינית מאז החל המו"מ ובאווירה טובה מאז ינואר 2017.

ככל הנראה הממונים על נציגי האוצר נתנו הנחיות אחרות מאלה שנתנו עד כה וייתכן כי השביתה שלנו השפיעה.

לעצם העניין, קיבלנו הצעות חדשות בצורת גרפים שאותם אנו מחוייבים לבדוק ולהחליט מה היא המשמעות לגבי שכרו של כל מורה ומורה".

רן ארז אומר כי ארגון המורים ימשיך להיפגש עם נציגי האוצר, החינוך והשלטון המקומי היום לפגישה של מספר שעות על מנת לבצע הרצת נתונים ולקבל תמונה מלאה לגבי כיצד ההצעות החדשות של שכר המורים החדשים והוותיקים.

הוא אומר: "אם ההצעות לא תתאמנה לדרישות הארגון, נמשיך במאבק עד שנגיע לתוצאות המצופות. חשוב לדעת, כי המאבק הוא לא רק על דרישות שכר אלא גם בדרישות לשיפור תנאי העסקה ותקנים למורים. בהתאם לתוצאות שנראה מהפגישות מחר, נחליט על הצעדים הבאים. כל עוד ההסכם לא נחתם הוא לא נחתם, על כל המשתמע מכך".

יעל צור,
0 תגובות