"נמשיך וניוועד עם ארגון המורים"

במשרד החינוך מגיבים להחלטה של ארגון המורים להשבית את הלימודים בבתי הספר התיכוניים.

הלימודים בחטיבות הביניים ובחינוך המיוחד מתקיימים כסדרם.

ממשרד החינוך נמסר: "אחת ממטרות משרד החינוך היא חיזוק וקידום מעמד המורה. אין חולק על כך שראוי שמורה מתחיל בחטיבה העליונה יקבל שכר הוגן ומכבד. במהלך היום נמשיך וניוועד עם ארגון המורים, בשיתוף משרד האוצר והשלטון המקומי, כדי לצמצם את הפערים ולחתור להסכם בהקדם".

יעל קיים,
0 תגובות