השופט - הוא הוא הפוסק והקובע

יותר משמתקיים שלטון החוק במדינת ישראל, מתקיים בה שלטון המשפטנים.

כך זה כשביהמ"ש העליון קובע כי "מילותיו של החוק אינם מבצרים שיש לכבשם באמצעות מילונים אלא עטיפה לרעיון חי המשתנה על פי נסיבות הזמן והמקום..."

החוק - זה נחמד; כוונת המחוקק - חביב.

אבל השופט - הוא הוא הפוסק והקובע.

הוא - שאף ציבור לא בחר בו, ולא המחוקק - שנבחר על ידי הציבור. 

ובממלכת אי-הודאות של המשפט, מושלים היועצים המשפטיים.

היום הכנסת פעלה בניגוד לעמדתו הנחרצת של היועץ המשפטי לממשלה - והצביעה בעד הצעת החוק שהגשתי.

היום הכנסת רוממה את הציבור על חשבון הדרג הפקידותי.

היום הכנסת אמרה כן לשלטון החוק - אבל *לא* לשלטון המשפטנים.

 

אמיר אוחנה,
0 תגובות