גט או תלונה על אונס

בתיק חסוי המתנהל בבית הדין האזורי בירושלים אישר בית הדין הסכם גירושין הכולל תנאי שהאישה לא תתלונן למשטרה על אירועי העבר. לטענת האישה בעלה אנס אותה היכה אותה ואת ילדיה. ארגון "מבוי סתום פנה ליועץ המשפטי לממשלה לחקור את הרכב הדיינים שפסק הדין הזה יצא תחת ידם. 

עו"ד בתיה כהנא דרור מנהלת ארגון מבוי סתום שמייצגת את האישה :

"בית הדין הרבני לא רק שלל את זכותה של האישה להתלונן במשטרה, ועודד אותה להסתיר מידע שחובתה למסור, אלא גם מיסד זאת בפסק דין רשמי. עודד ואישרר לכאורה שיבוש הליכי חקירה ופעל תוך כדי סחיטה ..

פסק דין כזה יש לו השלכות חמורות בעידוד אלימות במשפחה, כאשר הבעלים העבריינים יודעים, שבבית הדין הם יכולים להשתיק את  האישה ולדרוש שלא תתלונן כתנאי לגירושין .

דבר שלא יעלה על הדעת בימים אלו בהם מתנהלים קמפיינים להעלאת המודעות הציבורית נגד אונס והטרדות מיניות, לא סביר שערכאה שיפוטית תכפה שתיקה על אישה שכל מבוקשה הוא להשתחרר מהאיש  שהתעלל בה.

אנחנו קוראות ליועץ המשפטי לממשלה כמייצג האינטרס הציבורי ושלטון החוק בישראל  לממש את סמכותו ולפעול נגד הדיינים שהוציאו תחת ידם את פסק דין".

יעל צור,
0 תגובות