חגיגת הפנסיות במשרד הביטחון

חגיגת הפנסיות במשרד הביטחון ממשיכה – הרמטכ"ל קבע להגדיל את קצבאות הפנסיה של אנשי קבע.

בעקבות דו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא הסדרי הפנסיה במדינה, במסגרתו נמצא כי הוגדלו קצבאות הפנסיה של אנשי קבע בשיעורים גבוהים מאוד מבלי שהנתונים היו חשופים לאגף החשב הכללי באוצר ואף לרמטכ"ל עצמו, שלחנו בקשת חופש מידע לצה"ל וקיבלנו את הממצאים. לפי המידע שקיבלנו, עולה שההגדלות שהורה עליהן הרמטכ"ל בוצעו בחוסר סמכות. החוק שמקנה לרמטכ"ל את הסמכות הזו קובע שהוא יעשה כן בהתאם לתנאים ולשיעור שתקבע הממשלה, ואילו בתשובה לשאלה איזו החלטת ממשלה קבעה זאת, העביר לנו צה"ל החלטה לקונית שלא קובעת לא תנאים – ולא שיעורים. למרות שהגדלות הרמטכ"ל נועדו לתמרץ שירות בתפקידים מיוחדים ולהגדיל קצבת פנסיה במקרה שהיא נמוכה מהמקובל, מה שקורה בפועל שונה לחלוטין. *הרוב המוחלט* של משרתי הקבע נהנו מהגדלות הרמטכ"ל וחלקם הגדול נהנו מהגדלות משמעותיות, של עד 19% (!).

על פי הדו"ח, צה"ל לא העריך בשום שלב מהי המשמעות של הגדלות הרמטכ"ל ביחס לחבות האקטוארית של מדינת ישראל לתשלום הפנסיה התקציבית של גמלאי צה"ל בשנים הבאות. החשבת הכללית של משרד האוצר העריכה שמדובר ב2.9 מיליארד ₪ רק עבור השנים 2013-2015. מדובר בסכומים עצומים שצפויים להטיל נטל כבד על תקציב המדינה בעשרות השנים הבאות ועד התערבותו של המבקר, הנתונים האלו בכלל לא היו קיימים.

הביקורת הציבורית בעקבות דו"ח המבקר הביאה להוצאת הנחיות חדשות בנוגע להגדלות הרמטכ"ל, אך בחנו את ההנחיה החדשה והגדלות הרמטכ"ל עדיין נעשות כיום בחוסר סמכות כפי שדורשת החקיקה בנושא. מעבר לכך – שיעורי ההגדלות הוגבלו רק עבור אנשי קבע שנכנסו לקבע מובהק מאפריל 2017 – כלומר, ההנחיה החדשה לא צפויה לחול על כל השאר, ולכן לא תקטין את סכומי העתק המוקצים לפנסיה מתקציב המדינה בשנים הקרובות!

שלחנו מכתב לשר הבטחון אביגדור ליברמן ולשר האוצר משה כחלון וקראנו להם להורות על הפסקת הענקת הגדלות הרמטכ"ל עד שהתנאים והשיעורים לכך יקבעו על ידי הממשלה בהתאם לחוק, כך שההגדלות ינתנו רק במקרים מיוחדים ולא לכלל ציבור הפורשים משירות הקבע. די לחגיגות הפנסיה!

התנועה לאיכות השלטון,
0 תגובות