היתרונות במערכות בטיחות לרכב

משרד התחבורה מפרסם את היתרונות בהתקנת מערכות בטיחות לרכבים משומשים והטבת המדינה בהתקנת מערכת בטיחות ברכב משומש:

הטבת המדינה תינתן בהתקנת מערכת בטיחות לרכב משומש (מודל 2000 עד מאי 2017), החל מתאריך 19.9.17, יום פרסום התקנה.

ממשרד התחבורה נמסר שלא תתאפשר מתן הטבה לרכב שביצע התקנה טרם פרסום התקנה!

עלות ההתקנה למערכות בטיחות שאושרה ע"י משרד התחבורה הינה 2100 ₪ הכוללת שנה אחריות למוצר.

סכום ההטבה הכולל יהיה בסך של 1,500 ₪. ההטבה תינתן ב – 3 פעימות (פעימה = שנה). 700 ₪ בשנה הראשונה, 700 ₪ בשנה השנייה ו – 100 ₪ בשנה השלישית.

ההטבה תינתן דרך תשלום אגרת הרכב שיופחת בהתאמה. קבלת ההטבה בשלושת הפעימות איננה מותנת בבדיקה שנתית למערכת הבטיחות. 

אחריות הדיווח של התקנת מערכת הבטיחות למשרד התחבורה הינה של המתקין המורשה מכל אחת משלושת החברות שקיימות היום בשוק ונעשות דרך מערכות המחשוב.

חסכון בעלויות הביטוח:

ע"פ מחשבון הביטוח של משרד האוצר (car.cma.gov.il), מערכת בטיחות מזכה בהנחה בביטוח החובה בסכום שבין 170 ₪ לנהג וותיק, ל-300 ₪ לנהג צעיר. בהעדר נתונים מדויקים, ניתן להניח כי ההנחה המוצעת בביטוח החובה לרכב עומדת על כ -200 ₪ לשנה.

בעלות על הרכב נמשכת בממוצע כשלוש שנים, כך שההנחה שווה 600 שח לכל אורך הבעלות.

שיפור הבטיחות בדרכים:

ככלל מקובל לחלק לשלוש קבוצות את הגורמים לתאונות דרכים: תשתיות, רכב ותחזוקתו והגורם האנושי. ניתוח של הגורמים לתאונות, מראה כי באופן עקבי הגורם המשמעותי מבין השלושה הוא הגורם האנושי. 

מצבים בהם הגורם האנושי הוא הגורם לתאונה עשויים להיות: שיחה/ עיסוק בטלפון הנייד תוך כדי נהיגה, חוסר ריכוז, אי ציות לחוקי התנועה, נהיגה במצב של עייפות, אי שמירת מרחק ועוד.

ע"פ נתוני הלמ"ס ב– 2015 86% מהתאונות שדווחו היו באחריות ישירה של הנהג. (10,461 מתוך 12,122 תאונות מדוחות).

למערכות הבטיחות המתריעות לנהג, באופן קולי ובאופן ויזואלי על סטייה מנתיב או אי שמירת מרחק, השפעה חיובית על צמצום התאונה ונזקיהן.

ע"פ הנתונים ממאגר המידע של חברות הביטוח בישראל על שנת 2015, ההשפעה העצמית של התקנת מערכות בטיחות מסוג התראות: אי שמירת מרחק וסטייה מנתיב היא של הפחתת ב -19% בהסתברות לתאונה.

אוריין שמעוני,
0 תגובות