לקראת מחוסרי העבודה

לאחרונה אישרה הכנסת את חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 198), התשע"ח–2017, הקובע כי מחוסרי עבודה שבחרו שלא להתייצב בלשכת התעסוקה מייד לאחר סיום העסקתם אלא לחפש עבודה בכוחות עצמם, יוכלו לעשות זאת במשך שלושה חודשים לכל היותר מהיום שבו הפסיקו לעבוד בפועל ועד שיירשמו לראשונה בלשכת שירות התעסוקה כמחוסרי עבודה, מבלי שתקופת האכשרה הנדרשת לקבלת דמי אבטלה תיפגע.

לפי חוק הביטוח הלאומי, דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל אשר השלים את תקופת האכשרה, כלומר שולמו בעבורו דמי ביטוח אבטלה במשך 12 חודשים (לפחות) מתוך 18 החודשים שקדמו לתאריך שבו נרשם בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה. 

החוק החדש מאפשר למחוסרי העבודה לחפש עבודה בכוחות עצמם בטרם יגיעו ללשכת שירות התעסוקה. 

שגית לוי,
0 תגובות