הצעת החוק לפתיחת שוק התקשורת

לאחר תשעה חודשים של עבודה, עברה בקריאה ראשונה הצעת החוק שלי לפתיחת שוק התקשורת.

תקשורת חופשית היא תנאי לקיומה של תרבות דמוקרטית ושלטון דמוקרטי. אין כל הצדקה מוסרית או כלכלית להתערבות ממשלתית בתכנים של גוף שידור.

שרן השכל,
0 תגובות