"מכבסת מילים לסגירת שירותים חברתיים"

השתתפתי בישיבה מיוחדת בוועדת הפנים כשהנושא על סדר היום היה איחוד הרשויות המקומיות.

התוכנית שהוגשה לאיחוד הרשויות היא מכבסת מילים לסגירת שירותים חברתיים.

אין לעשות איחוד שלא נעשה בהסכמה ויוצר הזדמנות שלא הייתה קיימת קודם.

זכותה של קהילה לבחור את נציגיה ואסור לנו לקבל תוכנית שהקו המנחה שלה הוא חסכון קופת המדינה ולא שירות לתושב.

יש להוריד את התוכנית מסדר היום ולבנות חלופה בשיתוף עם ראשי הרשויות שתכלול הסכמות, תמיכה כלכלית ובראש ובראשונה את טובת התושב.

לאה פדידה,
0 תגובות