נמשך המשבר ברשימה המשותפת

נמשך המשבר ברשימה המשותפת.

מזכ"ל בל"ד אמטאנס שחאדה מעדכן על משבר הרוטציה: רצינו להרגיע את השיח הציבורי למען קידום השלמת הרוטציה, אבל לא נסכים להמשך הדחיינות והעיכובים.

זכותו של הציבור ושל כל מי שהצביע לרשימה המשותפת וחרד לגורלה, להתעדכן בהתפתחויות ולעקוב אחרי מה שנעשה בסוגיית הרוטציה. לכן עלינו לנהוג בגילוי לב עם הציבור.

נושא הרוטציה לא בא אל סיומו ואין עדיין הכרעה. עמדת בל"ד הייתה ועודנה שצריך לשמר את הרכב הרשימה המשותפת ולדאוג שבל"ד תממש את זכותה למושב הרביעי. זו זכות שאף אחד ממרכיבי הרשימה המשותפת לא מכחיש אותה, ושזכתה לגיבוי ממשי מוועדת ההסכמה ודעת הקהל.

חלפו כבר שלושה וחצי חודשים שבמהלכם עמלנו לפתור את הקושי במימוש הזכות הזאת, בעיה שמרכיבי הרשימה המשותפת ומוסדותיהם יכלו לפתור תוך ימים ספורים.

השקט היחסי שליווה את נושא הרוטציה בחודש האחרון לא נולד במקרה, ולא נוצר בשל נסיגה של בל"ד מעמדתה. השקט שרר בגלל שהייתה התקדמות במגעים והיו הבנות בין כל מרכיבי הרשימה המשותפת, שלוו במחויבות והבנה הדדית שצריך לפתור את המצב בדחיפות, מהר ככל האפשר, בשקט ובצורה מכובדת. כולם הסכימו שההתגוששות התקשורתית והמתח העצום לא מועילים לעשייה הציבורית ולרשימה המשותפת.

כולנו צריכים לשמור על האמון שנתן בנו ציבור הבוחרים ולכבד את רצונו. הציבור רוצה להבטיח את המשך קיומה של הרשימה המשותפת ושהרוטציה תתקיים בהתאם למהות ההסכם – שמטרתו הברורה הייתה לקבוע את חלוקת המושבים בין המפלגות למחצית השנייה של הקדנציה (4-4-4-1), כך שיהיו ארבעה מושבים לחד"ש, ארבעה לרע"ם, ארבעה לבל"ד ואחד לתע"ל.

המשוואה הזו נקבעה כדי להבטיח חלוקה צודקת של שני המושבים שהריצה המשותפת הוסיפה על מה שהיה למפלגות לפני הקמת הרשימה, כך שלכל מפלגה תהיה מחצית קדנציה שבה יהיה לה מושב נוסף על מה שהיה לה בעבר.

ברצוננו כעת ליידע את הציבור שאנחנו מחכים להחלטת חד"ש בנוגע להתפטרותו של האח יוסף עטאונה, וכן להחלטת תע"ל בנוגע למשיכת מועמדותו של האח ואאל יונס. אנו מצפים מהם להודיע לנו על החלטתם הסופית במהלך הימים הקרובים – כן או לא – ולנקוב במועדים הספציפיים שהם מציעים לשם הגשת ההתפטרויות".

בבל"ד אומרים: "בהתאם לכך תחליט בל"ד על המשך צעדיה, והשבוע הזה יחרוץ את דינה של סוגיית הרוטציה ואת עתיד המעש המשותף.

אנחנו מעריכים ומוקירים את עמדת בני עמנו ואת הדאגה שלהם לרשימה המשותפת, לאמינותה הציבורית, לסטנדרטים של התנהלותה ולשאיפה לפתח אותה ואת כוחה. עמדת הציבור הברורה בנושא היא המשך ישיר לתמיכתו המכריעה בהקמת הרשימה המשותפת".

 
A imagem pode conter: 1 pessoa, em pé
שאדי סרסור,
0 תגובות