אתרי הבנייה עם עובדים סינים

פורסמה רשימת אתרי הבנייה המאושרים לעבודת עובדים סינים.

במהלך 2017 נחתם הסכם בילטרלי בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה העממית של סין בדבר גיוס עובדים סינים.

במסגרת ההסכם מתחייבים התאגידים להעסיק את העובדים רק בפרויקטים שהתקבלו בעניינם אישורים מראשובכתב ממשרד הבינוי והשיכון לאחר קבלת הסכמת הצד הסיני.

מטרת ההליך היא לשמור על ביטחונם האישי של העובדים הסינים.

אוריין שמעוני,
0 תגובות