"BLUE FLAG" - תרגיל אווירי בינלאומי

היום יוצא לדרך תרגיל ה-"BLUE FLAG" - תרגיל אווירי בינלאומי רחב היקף, הגדול ביותר שנערך אי פעם בארץ ובעל חשיבות אסטרטגית עליונה והשפעה רבה על חיל האוויר, צה"ל ומדינת ישראל.

בתרגיל, שיתקיים במשך 11 ימים בבסיס עובדה, ישתתפו יותר מאלף צוותי אוויר, אנשי גף טכני ואנשי מנהלה מחילות האוויר ממספר שיא של מדינות, ביניהן ישראל, יוון, פולין, צרפת, איטליה, ארצות הברית, הודו וגרמניה.

המדינות המשתתפות יגיעו לארץ בכלי הטיס שלהן ויתרגלו תרחישים ומתארים שונים, ובכך יביאו לשיתוף פעולה ייחודי המאפשר אימון בינלאומי במגרש איכותי, הפריה הדדית, למידת טכניקות טיסה, תחקור וחיזוק שיתוף הפעולה הדיפלומטי בין המדינות.

התרגיל תוכנן מראש כחלק מגרף האימונים השנתי ועם כלל הגופים הנוגעים בדבר, ונעשה בשיתוף עם רשות שדות התעופה, רשות התעופה האזרחית, משרד התיירות, משרד התחבורה ועיריית אילת. במסגרתו תורגש תנועה ערה של כלי טיס ברחבי הארץ. כדי לא לפגוע בטיסות האזרחיות לאילת, צמצם חיל האוויר את המרחב האווירי של התרגיל ואת שעות האימון. 

אופיר בראשי,
0 תגובות