"מחרדה לא בונים מדינה"

ליל הרביעי בנובמבר 1995 - הוא לילה בו נקרעו ברגע אחד, תפרים עדינים ומורכבים, שחיברו יחד את החברה הישראלית כולה.

הרוצח השפל, גדע, לא רק את חייו המפוארים של יצחק רבין, אלא הצליח לפגוע בעולם הערכים, בתפיסות העולם, ובתפיסת המנהיגות שהביא איתו רבין, לכל תפקיד שמילא בחייו.

"מחרדה לא בונים מדינה" אמר יצחק רבין. משפט זה כמעט התהפך לגמרי בשלטון הפוליטי הנוכחי. יותר מדי פוליטיקאים עושים שימוש ציני בחרדה כדי לפלג אותנו.

אבי גבאי,
0 תגובות