יעלה תיקון לחוק החרם

פתחנו את מושב החורף בעשייה משמעותית והובלת מהלכים שיחזקו את המדינה שלנו וריבונותה.

השבוע יעלה תיקון לחוק החרם, תיקון חשוב מאין כמותו אשר יגן על תושבי המדינה ועל העסקים שבה מפני חרמות המגיעות מכיוונם של ארגוני BDS אנטי ישראליים. התיקון לחוק יתן שיניים לאכיפה משמעותית על מנת לפעול נגד אותם ארגונים, ולהטיל עליהם קנסות משמעותיים על עצם קריאתם לחרם.

אמשיך לפעול לקידום חוק ירושלים רבתי, אשר יחזק את מעמדה של ירושלים בירתנו הנצחית. החוק יבסס את הרוב היהודי בבירה וירחיב את גבולותיה של העיר.

בשבוע האחרון נוכחנו לדעת כי אויבינו עדיין מתכננים וזוממים לפגוע כמה שיותר במדינתנו ובאזרחינו וכי צבא ההגנה לישראל וזרועותיו עושה הכל על מנת לשמור על השקט ועל הבטחון בכל הגזרות השונות. אל לנו להאמין לשקט המתעתע מפעם לפעם, מחובתנו תמיד להיות דרוכים כנגד כל איום אפשרי על מדינת ישראל.

יואב קיש,
0 תגובות