"השיח בצה"ל חייב להיות ערכי"

מפקדי צה"ל, חייליו ועובדיו,

עשרים ושתיים שנים חלפו מאז אותו לילה שבו מדינה שלמה הוכתה בכאב ובשבר גדול כאשר נרצח ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין זיכרונו לברכה - לוחם, מפקד, רמטכ"ל הניצחון במלחמת ששת הימים, מנהיג המדינה. עשרים ושתיים שנים שהיו למסע התבוננות על דרכו של אדם, שמשאת חייו הייתה אהבת הארץ ואנשיה, והתרומה המרבית למדינה.

מדינת ישראל היא סיפור של חזון, של עם אשר קם מעפר ובחר לעבוד את אדמת ארצו, להקים בה מדינה ולאחוז במגן ובחרב למען החיים המשותפים בה ולמען ביטחונה. זהו הבסיס שעליו צועדים מפקדי צה"ל וחייליו, כשמטרה משותפת אחת עומדת לנגד עיניהם: הבטחת ביטחון המדינה, אזרחיה ותושביה.

מפקדי צה"ל וחייליו באים מן החברה הישראלית ושבים אליה, אך כאשר הם פועלים בשורות צה"ל נדרש מהם להתעלות מעל לכל שסע ומחלוקת.

מפקדי צה"ל וחייליו - כדי שתפעלו למילוי משימותיכם ללא היסח, השיח בצה"ל חייב להיות ערכי וברור; שיח אשר מובילים אותו מפקדים הפועלים בתחושת שליחות עמוקה ומכירים בחשיבות המשימה שעל כתפם. רק אם יעמדו ביסוד פעולתו של צה"ל נורמות מבצעיות גבוהות וחתירה לניצחון; רק אם נפעל לאור ערכי רוח צה"ל; רק אם נשמר את צה"ל כצבא עם ממלכתי - רק כך נוכל להוסיף ולמלא את ייעודנו.

מפקדים וחיילים,

אנו עומדים בעיצומה של תקופה המציבה בפנינו אתגרים בגזרות השונות, ומולם צה"ל עומד כצבא חד, מדויק ועצמתי. אנו פועלים כדי לקדם את יכולותינו המבצעיות, ומשלבים זרועות ביבשה, באוויר, בים ובסב"ר כדי שנוכל להבטיח את מוכנותנו ליום פקודה. שבעה עשורים חלפו מאז הוקמה מדינת ישראל ואיתה צבא ההגנה לישראל - עשרות שנים של מורשת שאותה אנו נושאים כצידה לדרך במשימותינו.

המשיכו לצעוד בשבילים שהתוו לנו יצחק רבין זיכרונו לברכה ובני דור תש"ח, ובצל הזיכרון הלאומי והאישי; הוסיפו למלא את ייעודו של צה"ל: להגן על המדינה, להבטיח את קיומה, ואם נידרש לכך - להכריע מלחמה.

אופיר בראשי,
0 תגובות