שיא כל הזמנים באישור תכניות בנייה

עוד לפני סיומה של  שנת 2017, כבר נרשם הישג חסר תקדים למשרד הבנוי והשיכון כשחצה שיא עם היקף של 20,000 דירות שאושרו לתוקף במוסדות התכנון. זהו גידול ניכר בהשוואה לשנת 2016, שבמהלכה ניתן תוקף ל-13,000 דירות בלבד.

תכניות הבנייה, המכונות בעגה המקצועית תב"עות (תכניות בניין עיר) הן השלב הראשון וההכרחי, עוד קודם להתחלות הבנייה. ריכוז מאמץ באישור מספר רב ככל הניתן של יחידות דיור מבטיח את ריבוי התחלות הבנייה, ועם התקדמות ההליכים הדרושים, גם את אכלוסן. בשנתיים האחרונות מוביל משרד הבנוי והשיכון יחד עם מטה הדיור ורמ"י תנופת תכנון משמעותית, ומלאי התכנון שעומד לרשות המשרד הלך וגדל. בעקבות כך נחתמו גם עשרה הסכמי גג חדשים, שמסייעים במימוש התכנון, והמשרד מאיץ את קצב העבודה גם בנושא זה.

מאז קום המדינה, משרד הבנוי והשיכון, מוביל תכנון והקמה של יישובים כפריים, יישובים קהילתיים, ערים ושכונות בישראל, ובשנים האחרונות  קידם ביתר שאת מאות תכניות הן במגזר היהודי והן במגזרי המיעוטים. אישורן של 20,000 דירות לפני תום שנת 2017 הוא הוכחה לעבודת צוות רבת משתתפים של חמשת המחוזות במשרד, של מתכנני המחוזות וכמובן של האגף הבכיר לתכנון במשרד הבנוי והשיכון, והעומדת בראשה האדריכלית ורד סולומון-ממן.

השר גלנט, המייחס חשיבות רבה לתכנון בכלל ותכנון אסטרטגי בפרט, הוביל מאז כניסתו לתפקיד תפיסה חדשה גם בעולם התכנון, הרואה את הפריפריה הצפונית והדרומית לפני הכול, ולכן קידם ודחף את התכנון האזורי במיוחד בחבלי ארץ אלו. 
מסיבה זו, מבין התכניות המשמעותיות שאישר משרד הבינוי והשיכון בשנה זו בלבד, חשוב לציין את התכנית של טבריה "המושבה", הכוללת 1,980 דירות, מעלות צוריאל - 2,300 דירות, בית שאן – 1,380 דירות,  ובהמשך עוד 1,600 דירות, טייבה עם שתי תכניות שקיבלו תוקף, 1,300 דירות ו-1,250 דירות, באר שבע - 4,500 דירות (המרת"ח), שדרות - 1,680 דירות, דימונה – 1,200 דירות, ובהמשך שערי עכו עם 8,000 דירות, רכסים היישוב החרדי – 1,780 דירות, צפת - 1,500 דירות, כפר קאסם – 1,700 דירות, אבו גוש - 680 דירות ועוד הרבה מאוד יישובים וערים בדרום ובצפון.

מרגע שאושרו התכניות, המשרד כבר נערך לביצוע בשטח, ויוצא עם מכרזים ועם שיווקים לקבלנים ויזמים. עבודות תשתית בשטח ניתן לראות כבר חצי שנה מיום אישור התכניות ובניינים של ממש - אחרי כשנתיים.
תהליך התכנון אינו  פשוט, הוא מורכב משלבי תכנון רבים המשתפים גורמים שונים בתהליך הארוך– ראשית, את הרשויות המקומיות, ממשיך בגופים המקצועיים וברשויות המקצועיות, במשרדי ממשלה האחראים על הרגולציה  הרלוונטית, בתכניות העבודה והאיזונים, בגופי בקרה ואיכות וכמובן בציבור התושבים.

ריבוי השחקנים בתהליך וכן ריבוי הדיונים המאפשרים שיח תכנוני מאריכים את משך ההליכים, ואכן רבות הביקורות שמועלות  על תהליכי התכנון, בדבר משך ההליכים והבירוקרטיה המלווה אותו. עם זאת, בשנים האחרונות נעשו צעדים רבים במשרד הבינוי והשיכון ובממשלה, ביניהם רפורמה חדשה בחוק התכנון והבנייה, הקמת הוותמ"ל וייעול תהליכי התכנון במוסדות התכנון.

לצד הבנייה הצפויה בעקבות אישורי תכניות הבנייה, ימשיך משרד הבינוי והשיכון לפעול להאצת הליכי האישורים, לשם המשך הגדלת היצע הדירות בישראל.

ליאור חיון,
0 תגובות