עובדי קבלן המועסקים במשרדי הממשלה יקבלו מענק

החשב הכללי במשרד האוצר רוני חזקיה, הודיע על העברת מענק לעובדי קבלן בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון המועסקים במשרדי הממשלה, בגין סבסוד ארוחות בשעות העבודה.

המענק לעובדי הקבלן יעמוד על סך של 2,048 שקלים (בכפוף לחלקיות משרתו של העובד)  ויועבר לעובדים כבר במשכורת חודש נובמבר ולכל המאוחר בחודש דצמבר הקרוב. גובה המענק נקבע לאחר הפחתת החלק היחסי של הרכיבים שהופחתו לעובדי המדינה כפי שקבע אגף הממונה על השכר והסכמי העבודה באוצר.

המענק נועד לשפר את תנאי עבודתם של עובדי הקבלן נוכח המאפיינים ותנאי העסקתם הייחודיים של אלפי העובדים, בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בדצמבר 2012 הנוגע לזכויות עובדי קבלן.

מהלך זה נעשה בהמשך לסיכום שנחתם במרץ 2017, על ידי שר האוצר משה כחלון, הממונה על השכר ערן יעקב, יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ויו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אריאל יעקובי, בנוגע לסבסוד ארוחות לעובדי שירות המדינה.

ההסכם מבטיח סבסוד ארוחות לכלל עובדי שירות המדינה ומהווה למעשה הטבה מקבילה לתוספת שכר שקלית המעודדת את העובדים החלשים. ההסכם מסדיר גם הספקת ארוחות לכל מקומות העבודה בשירות המדינה שבהם אין כיום חדר אוכל, וזאת באמצעות בחירת ספקים בהליך תחרותי. בתקופת הביניים ועד לסיום ההליך המכרזי, סוכם כי כל עובד זכאי, יקבל מענק חד פעמי בסך של כ-2,600 שקל, כפיצוי בגין עיכוב היישום, עד לתחילת  2018.

שר האוצר משה כחלון: "למדינת ישראל כלכלה חזקה ויציבה מספיק בכדי לאפשר מהלכים שיטיבו עם העובדים החלשים וימשיכו את מגמת צמצום הפערים בחברה הישראלית. המענק הוא המשך ישיר למהלך לשיפור תנאי העסקתם של עובדי קבלן. לאחר שהובלנו יחד עם ההסתדרות את התכנית לקליטתם של אלפי עובדי קבלן להעסקה ישירה אנחנו ממשיכים לייצר פתרונות שיטיבו איתם"

שי טלמור,
0 תגובות