הצעת חוק לקידום דיור בהישג יד

הצעת חוק לקידום דיור בהישג יד חוזרת לועדת הרפורמות: תיקונים בהצעת החוק מבקשים לאפשר גמישות מירבית לרשויות המקומיות.

תיקונים בהצעת החוק מבקשים לאפשר גמישות מירבית לרשויות המקומיות; ח"כ עזריה: "המטרה היא לחזק ולזרז בניית דיור בר השגה"

ועדת הרפורמות בראשות ח"כ רחל עזריה החלה להכין לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ רועי פולקמן לתיקון חוק התכנון והבנייה, שמטרתה לעודד בנייה של דיור בהישג יד. הצעת החוק מבקשת לאפשר לוועדות תכנון מחוזיות להעניק תוספת שטח בנייה ליזמים ובתנאי שהדירות שיתווספו לפרויקט יוקצו לשכירות ארוכת טווח, למשך 20 שנה.

בנוסף קובעת ההצעה כי 25% מתוך דירות אלה יושכרו במחיר מופחת הנמוך ב-20% ממחיר השוק באזור למי שימצא זכאי ויזכה בהגרלה. כל דירה תושכר לזכאים לתקופה של עד חמש שנים, זאת במטרה להבטיח חלוקה של ההטבה בין מספר משקי בית. בתום 20 השנים יוכל היזם למכור את הדירות בשוק החופשי.

מתן ההיתר לתוספת בנייה על ידי הוועדה המחוזית מותנה בקבלת חוות דעת מקצועיות. חוות הדעת יבחנו ראשית את ישימות התכנית ויעילותה בהיבטים כלכליים ואחרים, וכן ידונו בבקשות להפחתת השיעורים של יחידות הדיור שיושכרו במחיר מופחת.

בדיון הוצגו מספר שינויים שהוכנסו להצעת החוק. ראשית, בכדי לאפשר גמישות מרבית לרשויות המקומיות, נקבע כי תוספת שטח הבנייה שתינתן ליזם, תהיה עד 25% משטח הבנייה המקורי, ולא 25% באופן קבוע, כפי שקבעה הצעה המקורית. כלומר, הוועדה תוכל לאשר גם תוספת קטנה יותר מ-25%. כמו כן, נקבע כי המועדים להגשת חוות הדעת יוקצבו בזמן על מנת שלא לעכב את קידום התכניות וכי חוות הדעת המקצועיות לא יינתנו בהכרח על ידי חברת "דירה להשכיר" הממשלתית, אלא על ידי "גורם שהשר הסמיך מקרב עובדי משרדו או חברה ממשלתית שעוסקת בנושא". במהלך הדיון היום הסכימה הוועדה לשקול להרחיב עוד יותר את הסמכת היועצים.

יו"ר הוועדה ח"כ רחל עזריה אמרה כי "מטרת הדיון היא לתת לרשויות המקומיות גמישות, לחזק ולזרז את היכולת לבנות דיור בר השגה".

יוזם הצעת החוק, ח"כ רועי פולקמן הוסיף כי "הרציונל של החוק הוא להיות חוק מאפשר. לתת כלים בידי הרשות המקומית ולא לכפות. הוועדה המחוזית היא בסוף מי שצריכה לתכנן בפועל ובזה אנחנו לא רוצים להתערב".

שגית לוי,
0 תגובות